Sverige


. | 1200 Daler SM | 2187,5 Daler KM. | 500 Daler KM | 9 Daler KM | 10 Daler silvermynt | 25 Daler | 25 Daler silvermynt | 5 Daler | 5 Daler silvermynt | 5 Daler SM | 15 Daler SM | 200 Riksdaler | 6 Daler | 9 Dalar kopparmynt | 9 Daler KM | 1 Riksdaler | 12 Daler Kopparmynt | 12 skillingar | 6 Daler KM | 6 Daler Kopparmynt | 10 Kopparskilling | 100 Riksdaler | 12 Skilling Specie | 12 Skillingar | 14 Kopparskilling | 3 Riksdaler Specie | 8 Skilling Specie | 10 Riksdaler | 16 Skilling Specie | 2 Riksdaler | 1 Riksdaler | 12 Skilling Specie | 16 Skilling Specie | 16 Skillingar | 2 Riksdaler | 3 Riksdaler Specie | 8 Skilling Banco | 8 Skilling Specie | 12 Skilling Banco | 16 Skilling Banco | 32 Skilling | 6 2/3 Riksdaler Banco | 8 Skilling Banco | 1 Riksdaler | 5 Riksdaler | Frokostpolett | 12 Daler KM | 9 Daler KM | 1 Riksdaler | 10 Kopparskillingar | 10 Koppaskillingar | 10 Riksdaler | 12 Daler | 12 Daler KM | 12 Skilling | 12 Skilling Banco | 12 skilling Specie | 12 Skillingar | 12 Skillingar Specie | 14 Kopparskilling | 14 Kopparskillingar | 16 Skilling | 16 Skilling Banco | 16 Skilling Specie | 16 Skillingar | 2 Riksdaleer | 2 Riksdaler | 20 Riksdaler | 20 Riksdaler Banco | 24 Skilling | 24 Skillingar | 24 Skillingar specie | 3 Riksdaler Banco | 3 Riksdaler Specie | 5 Riksdaler | 6 Daler | 8 Skilling banco | 8 Skilling Specie | 9 Daler Kopparmynt | 1 Riksdaler | 10 Riksdaler banco | 2 Riksdaler | 2 Riksdaler Banco | 32 Skilling | 32 Skilling Banco | 6 2/3 Riksdaler Banco | 1 Riksdaler | 1 Riksdaler Riksmynt | 10 Riksdaler Riksmynt | 1 Krona | 1 Krone | 1 Kroner | 5 Krone | 5 Kroner | 5 Kronor | 10 Kroner | 10 Kronor | 100 Kronor | 20 Kroner | 20 Kronor | 5 Kroner | 50 Kroner | 50 Kronor | 100 Kroner | 100 Kronor | 200 Kronor | 500 Kroner | 500 Kronor | 1000 Kroner | 1000 Kronor | 10000 Kroner | 10000 Kronor | 50 Kroner | 10 Kroner | 5 Kroner | 10 kroner | 10 Riksdaler | 100 Kroner | 3 1/3 Riksdaler | 50 Riksdaler | . | 10 Kroner | 50 Kroner | 10 Kroner | 50 Kroner | 5 Kroner | 1000 Kroner | 6 Øre | 10 Kroner | 10 Riksdaler | 5 Kroner | 10 Kroner | 10 Riksdaler | 5 Riksdaler | Riksdaler | 10 Kroner | 100 Kroner | 5 riksdaler | 50 Kroner | 10 Kroner | 5 Kroner | 1500 Kroner | 20 Riksdaler | 20 Riksdaler banco | 5 Riksdaler | . | 10 | 10 Bagis | 10 Daler | 10 Kroner | 10 Mark | 10 Tangenter | 100 Kroner | 100 Mark | 100 Riksdaler Specie | 1000 Kroner | 1000 Riksdaler | 10000 | 10000 Kroner | 16 Kroner | 2 Riksdaler Specie | 20 Kroner | 20 Mark | 20 Riksdaler | 20 Riksdaler Specie | 3 Riksdaler Specie | 300 Riksdaler Specie | 3Daler KM | 5 Kroner | 5-10-100-1000 Kroner | 5-1000 Kroner | 5,10,100 og 1000 kroner | 50 Kroner | 50 Riksdaler Specie | 50,100 og 1000 Kroner | 500 Kroner | 5000 Kroner
.
1776 . 1 Kongelig Majestets kunngjørelse og forordning rikets mynt og penninger. Stockholm slott 27 November 1776 kr 5 000,-
1799 . 01 Kongelig Majestets kunngjørelse anående De koppar=Polletter, som av Riksens Standers Riksgalds=Contoir. Stockholms slott 22 Oktober 1799. 4 sider kr 5 000,-
1802 . 01 Kongelig Majestets Forordning angående Realisationen af Riksgalds=Sedlarna samt hwad i anledning deraf i att tagas bør. Stockholm slott 4 November 1802, 12 Sider kr 5 000,-
1811 . 01 Kongelig Majestets kungjørelse angående, tils Widare forbuden utførsel af Swenskt guldmynt og utlandska guld og Silfwer myntsorter, Stockholm slott 9 oktober 1811. 6 sider kr 5 000,-
1812 . 01 Kongelig Majestets kungørelse angående utgivelse av 2 og 3 Riksdalere Banco Sedlar. Sockholm slott 9 oktober 1812. 4 sider kr 5 000,-
1820 . 1 Kongelig Majestets kungørelse om ett nytt kopparmynt, 4 sider. Stockholm 3 Mai 1820, rifter kr 2 500,-
1200 Daler SM
  1687 SS.KK 1+/01 Kassaseddel avrevet hjørne tapet kr 8 000,-
2187,5 Daler KM.
  1763 SS.1 1+ Assignation signert Johan Palmstruch. kr 17 500,-
500 Daler KM
  1763 SS.K 01 Kassaseddel kr 18 800,-
9 Daler KM
  1663 SS.1 0/01 Assignation signert Johan Palmstruch. kr 29 500,-
10 Daler silvermynt
  1717 SS.3 1+/01 med signaturer kr 2 500,-
1717 SS.3 1+ . kr 2 500,-
25 Daler
1716 P.A62a 1+ Med 5 underskrifter kr 6 500,-
25 Daler silvermynt
  1716 SS.1 1+ Med underskrifter med 8 hull kr 2 500,-
  1716 SS.1 1+ Med underskrifter med 8 hull kr 2 500,-
5 Daler
1717 P.A63r 01 Uten underskrifter,hull kr 900,-
5 Daler silvermynt
  1717 SS.6, P.A63 0/01 . kr 4 900,-
1717 P.A63b 01 . kr 1 850,-
1717 SS.6 01 Blankett kr 1 200,-
1717 SS.6 01 Blankett kr 1 200,-
1717 SS.8 01 blankett kr 1 200,-
1717 SS.8 01 . kr 1 900,-
1717 P.A.63, SS.6 01 . kr 2 200,-
1717 SS.8 01 . kr 1 900,-
  1717 SS.8 01 . kr 1 200,-
  1717 SS.8 01 . kr 1 200,-
  1717 SS.8 01 . kr 1 200,-
1717 . 01 blankett uten signaturer kr 750,-
1717 SS.6 1+/01 . kr 2 500,-
1717 SS.8 1+ blankett kr 800,-
1717 SS.8 1+ Blankett kr 800,-
1717 SS.8 1+ . kr 800,-
5 Daler SM
  1717 SS.6 01 Med underskrifter kr 1 900,-
15 Daler SM
  1719 SS.I:1 1/1+ 14 Øres forsikringssedler. Falun 17 Juni 1719 Nr 2545. små hull i midt brett kr 45 000,-
200 Riksdaler
  1767 . 01 Innsetningsbevis kr 4 500,-
6 Daler
  1757 SS.13 1 Nr.55271 Transportseddel zik zak kr 49 000,-
  1771 SS.30 0/01 Nr.81504 17 Juni kr 25 000,-
9 Dalar kopparmynt
  1769 SS.63 2 Nr ? Rifter, oppklebet kr 3 500,-
9 Daler KM
  1761 SS.52 1 Nr 81555 Zik zak sedel, rift,påskrevet bak. Disse gode sedlar forvaras som minnesmerker kr 49 000,-
  1764 SS.58 1/1+ Nr 55325 16 okt. transport seddel zik zak kr 25 000,-
1 Riksdaler
  1790 SS.81 1- 8248 Prov. Myntauktioner i Sverige 25/485, Sven Svenssons samlinger, reparert og blekkskrift revers kr 9 500,-
12 Daler Kopparmynt
1775 P.A89 1- Nr.84148 rifter,hull kr 3 500,-
12 skillingar
1791 P.A107 1 Nr.648 rifter kr 8 500,-
  1791 SS.2, P.A107c 1- Nr.5786 Rifter, tape/Tears,tape kr 4 500,-
6 Daler KM
1776 SS.35 1/1- 13947, rifter/tears kr 5 500,-
6 Daler Kopparmynt
1774 P.A87 1- Nr.61950 rifter kr 5 900,-
1776 P.A87 1 Nr.81748 rifter, tape kr 5 500,-
10 Kopparskilling
1803 P.A96 1 Nr.19922 flekker kr 900,-
1804 P.A96 01 Nr.53990, avrevet bit nedre midt kr 2 000,-
100 Riksdaler
18-- . 01 Wisby,Blankett kr 9 900,-
12 Skilling Specie
1802 P.A94a 1- Nr.9797 rifter kr 2 000,-
12 Skillingar
1793 P.A114a 1/1- Nr.645 kr 4 900,-
1797 P.A114b 1- Nr.10333, avrevet bit, rifter kr 4 900,-
14 Kopparskilling
1803 P.A97 1- Nr.44030, rifter, kr 800,-
1804 P.A97 1+ Nr.46777 avrevet bit nedre midt kr 1 800,-
3 Riksdaler Specie
  1805 SS.166 1/1- Nr.23412 18 Mai. Hull,rifter kr 39 000,-
8 Skilling Specie
1804 SS.98 1- Nr.13122, 2 hull kr 1 500,-
10 Riksdaler
  1810 . 2 16941 23 Oktober. Gøtha canalbolags rakning. Avrevet og rifter kr 3 500,-
16 Skilling Specie
  1811 SS.80 1+/01 Nr.51562 samtidens forfalskning. kr 7 500,-
2 Riksdaler
1813 P.A118b 1- Nr.15092 kr 3 500,-
1 Riksdaler
1823 P.A117c 1 Nr. 5778 kr 4 900,-
1830 P.A117c 1/1- Nr.44743 kr 4 200,-
1832 P.A117c 1- Nr.29066 rifter tapet kr 4 900,-
12 Skilling Specie
1821 P.A94b 1- Nr.35463 rifter kr 1 800,-
1832 P.A94b 1/1- Nr.71954 rifter kr 4 400,-
1833 P.A94b 1- 94681 Rifter flekker kr 1 900,-
16 Skilling Specie
  1827 SS.96 1/1+ 50741, flekker/Spots kr 10 500,-
1829 SS.98 1 Nr. 5878, hull og rifter kr 3 900,-
1832 P.A95e 1- Nr.29004 rifter, hull kr 2 200,-
16 Skillingar
1820 P.A115c 1- Nr.45973 tapet kr 2 500,-
1830 P.A115c 1- Nr.28658 rifter, tape kr 2 700,-
  1834 SS.60, P.A115c 2 nr. 565395 Rifter,flekker, tape/Tears, spots kr 1 950,-
2 Riksdaler
  1821 SS.113 1- Nr.515626 samtidens forfalskning. Makulert med kryss. Taped kr 9 000,-
  1827 SS.119 0/01 Nr.72421 limrester av fastsettere kr 45 000,-
3 Riksdaler Specie
  1826 SS.141 1- Nr.47295 stemplet inløst kr 25 000,-
8 Skilling Banco
1836 P.A100b 2 Nr.78977 rifter kr 950,-
1837 P.A100b 2 nr.945?4 rifter, hull, tape kr 900,-
1842 P.A100b 1- Nr.94884 Avrevet hjørne kr 750,-
1838 P.A100 1+ 64094 kr 2 900,-
8 Skilling Specie
1822 P.A93b 1-/2 Nr.33248 rifter kr 2 000,-
  1825 SS.28 1 11965 kr 6 000,-
12 Skilling Banco
1845 SS.30 1-/2 Nr.35505, rifter og hull kr 500,-
1846 P.A101b 1 Nr.11627 flekker kr 1 200,-
1847 P.A101b 1/1+ Nr.55434 små flekker kr 1 500,-
1849 P.A101b 1/1+ Nr.16410 kr 1 800,-
16 Skilling Banco
  1846 SS.48 1+ Nr 30320 kr 2 900,-
1849 P.A102b 1 Nr.38948 flekker, avrevet hjørne kr 975,-
  1848 SS.50 01 Nr. 54340 kr 7 500,-
32 Skilling
  1856 P.A123c 1 Nr 80517 K, njs kr 1 700,-
6 2/3 Riksdaler Banco
1854 P.A125b 1 Nr 68434 B kr 15 000,-
8 Skilling Banco
1848 P.A100b 1+ Nr.32078 kr 1 500,-
1849 P.A100b 1- Nr.85749 rifter, flekker kr 500,-
  1844 SS.12 1 Nr 213171 kr 1 800,-
1845 SS.16 1 Nr. 67208, hull kr 900,-
1847 SS.15 1 Nr. 51019, påskrevet revers kr 1 500,-
1848 SS.16 1 Nr. 98350, påskrevet med blyant, hull kr 900,-
  1849 SS.17 01 Nr 11316 kr 2 900,-
1 Riksdaler
1860 P.A131 1 Z 034167 kr 1 700,-
1869 P.A138 1-/2 G 75027, rifter kr 450,-
1871 P.A139a 1/1- Gg 87100 kr 700,-
1873 P.A139a 1 W 92314 kr 900,-
5 Riksdaler
  1810 . 2 40072 Gøtha Canal Bolags Discontverks rekning. Oppklebet,rifter kr 900,-
Frokostpolett
  1852 . 0/01 Ørebro 6/5/1852, Polett kr 400,-
12 Daler KM
1760 SS.81 1-/2 Nr.43039,avrevet hjørne,rifter,tapet kr 7 500,-
9 Daler KM
1774 SS.68 1- avrevet,rifter kr 2 900,-
1 Riksdaler
1790 SS.81 1- Depositionsattester, Nr 18234, Stockholm 7 August 1790, tape på revers kr 9 500,-
  1791 SS.78 1- Nr 19. Samtidens forfalskning kr 9 500,-
1800 SS.87 1-/2 Nr.4499 kr 2 900,-
1804 SS.91 1- Nr.62826, rifter kr 4 900,-
  1821 SS.105, P.117c 2 Nr.? 29.Oktober. Oppklebet på papir.Rifter og avrevet/Tears and missing parts kr 500,-
  1822 SS.106 1 Nr.17491 forsterket med tape kr 9 500,-
1833 SS.117 1 Nr.74615 kr 3 500,-
  1834 SS,118, P.A117c 1- 28989 Rifter/Tears. Tape kr 3 500,-
  1834 P.A117c 2 40370 Avrevet,rifter/missing parts kr 1 000,-
10 Kopparskillingar
  1803 P.A96 1- nr.71148 kr 1 000,-
10 Koppaskillingar
  1804 SS.2, P.A96 2 51564. Rifter kr 250,-
10 Riksdaler
  1810 SS.s192 1+/01 Nr.19971 Gøtheborg Diskontverk kr 17 000,-
  1816 SS.163 1/1- Nr.20243 Flekker,Rifter kr 39 000,-
12 Daler
1761 SS.82 1-/2 Nr105645, rifter kr 6 500,-
12 Daler KM
  1763 SS.84, P.89a 1- Nr.47967. rifter hull kr 19 000,-
12 Skilling
1799 SS.11 1-/2 Nr.29897, rifter,tape kr 2 500,-
  1812 SS.48, P.A94a 1- 45603 Rifter/Tears kr 3 750,-
  1847 SS.32, P.A101b 3 1/2 seddelen avrevet/half note missing kr 200,-
12 Skilling Banco
1837 SS.22 1- 35279 kr 1 975,-
  1838 SS.23, PA101b 1- ????8 Stor bit avrevet. Big missing part kr 400,-
1843 SS.28 1+ Nr,6485 kr 3 500,-
1845 SS.13 1+ Nr.91664 kr 3 500,-
  1847 SS.32, P.A101b 1 25658 Rifter/Tears kr 1 000,-
  1849 SS.34, P.A101b 1+ 36632 kr 2 000,-
  1849 SS.34, P.A101b 1- 47494 Rifter kr 600,-
12 skilling Specie
  1822 SS.57, P.A 94b 1 29083. flekker kr 4 000,-
1833 SS.69 1- Nr.3644, hull ,tapet kr 1 200,-
12 Skillingar
  1791 P.A107c 1/1- 5364 kr 7 900,-
12 Skillingar Specie
  1833 P.A94 1- 63427 kr 2 500,-
14 Kopparskilling
1803 SS.3 1-/2 Nr 54363 kr 975,-
14 Kopparskillingar
  1804 SS.4, P.A97 1 80697 kr 1 000,-
16 Skilling
1791 SS.19 1- Nr.176, rifter,tapet kr 7 500,-
1803 SS.32 1-/2 Nr. 7329, rifter kr 2 500,-
1832 SS.58 1- Nr.39128,rifter kr 2 900,-
16 Skilling Banco
1825 SS.94 1- Nr.79395 kr 2 500,-
1838 SS.40 1- Nr.41377 kr 1 500,-
  1847 SS.49, P.A102b 3 Rifter,hull/Tears,holes kr 250,-
1848 SS.50 01 Nr.49691 kr 4 900,-
1848 SS.50 1- 96953, rifter kr 750,-
16 Skilling Specie
1815 SS:84 1- Nr.77165, rifter,hull kr 2 900,-
1820 SS.89 1- Nr.3956,rifter,tapet,hull kr 1 900,-
16 Skillingar
  1791 SS.19 1/1+ Nr.11603 kr 29 000,-
  1796 SS.25, P.A11 1+ Nr.68814. Proveniens: Ex. Pedersen Mynthandel Helsingborg kr 25 000,-
1798 SS.27 1- Nr.39563, rifter hull kr 3 500,-
  1802 SS.31, P.A115b 1 4040 kr 4 500,-
  1826 SS.52, P.A115c . 10446. Rifter/Tears kr 2 900,-
  1827 SS.53 01 Nr.44375 kr 25 000,-
  1828 P.A115c 1- 14875 kr 2 500,-
  1834 SS.60, P.A115c 1 1046 kr 4 000,-
  1849 SS.51, P.A102b 1 ?395. Rifter/Tears kr 1 200,-
2 Riksdaleer
  1801 SS.131 1+ Nr.55962 flekk kr 19 000,-
2 Riksdaler
  1796 SS.126, P.A118b 1- Nr.74909 Rifter/Tears. Proveniens: Ex. Pedersen Mynthandel Helsingborg kr 6 500,-
  1822 SS.146, P.A118c 2 8791 Rifter/Tears kr 3 900,-
  1832 SS.156, P.A118c 1- 700. Rifter Tape/Tears,taped kr 5 900,-
1845 P.A124 1/1- H 30577 kr 3 900,-
20 Riksdaler
182 . 0/01 Østersund blankett kr 1 500,-
182 . 0/01 Østersund blankett kr 1 500,-
182? . 0/01 Østersund, Blankett kr 1 500,-
1832 . 0/01 Rud 30/4-1832 kr 2 900,-
1849 . 1/1+ 4360, Skultuna Bruk, litt rifter kr 2 500,-
1849 . 1/1- Nr.1417 Risingbo kr 4 500,-
  1849 . 1- 1540 risingbo, rifter kr 2 500,-
20 Riksdaler Banco
  182? . 0/01 Østersund Blankett kr 1 500,-
  1848 . 1 Riksens Standers bank Nr 346. Risingbo 15 Februar 1848. rifter,tape/tears tape kr 3 500,-
  1849 . 1 Skultuna Bruk 4562 Rikets standers Bank 6. november 1949. påskrevet. Rifter/Tears kr 2 500,-
  1849 . 1 Skultuna Bruk 1791 Rikets standers Bank 19 April 1949. påskrevet. Rifter/Tears kr 2 500,-
  1849 . 1 Skultuna Bruk 4863 Rikets standers Bank 6. november 1949. påskrevet. Rifter/Tears kr 2 500,-
  1849 . 1- Skultuna Bruk 1035 Rikets standers Bank 6. Mars 1949. påskrevet. Rifter/Tears. Avrevet kr 1 500,-
24 Skilling
1794 SS.65 1- 11252 rifter kr 5 900,-
1803 SS.74 1- Nr.32509 tapet kr 4 900,-
24 Skillingar
  1800 SS.71, P.A116b 1- 22605 Rifter kr 5 500,-
  1791 SS.61 1- Nr.11649 kr 29 000,-
24 Skillingar specie
  1790 SS.71 1-/2 Nr.2755. Rentepolett kr 9 500,-
3 Riksdaler Banco
  1836 SS.57, P.A105 1- 48708 2 Desember kr 15 000,-
3 Riksdaler Specie
1831 SS.146 1-/2 Nr. ??84,avrevet,rift,tape kr 5 900,-
  1824 SS.137, P.A99b 2 Nr? Rifter avrevet hull kr 3 900,-
5 Riksdaler
1810 . 1- Nr 563, Fahlun, Store kopparbergsbergslags kassa, rifter og hull kr 4 500,-
6 Daler
1772 SS.31 2 Nr.264519, revnet og rifter kr 750,-
8 Skilling banco
  1837 P.A100b 1 15801. Rift/Tear kr 1 900,-
1837 SS.5 1-/2 92003 kr 800,-
1839 SS.7 1- 78934 kr 2 000,-
  1843 SS.11, P.A100b 2 70603. Rifter kr 500,-
1845 SS.13 1- 84650, avrevet biter kr 600,-
1847 SS.15 1+ Nr.3683 kr 3 500,-
  1848 SS.16, P.A100b 1 65786 Oppklebet kr 500,-
1848 SS.16 1- 75057, tapet kr 1 200,-
  1848 SS.16, P.A100b 1- 6355. Rifter/Tears kr 500,-
  1848 SS.16, P.A100b 1- 7963 Rifter/Tears kr 700,-
8 Skilling Specie
  1790 SS.74 1- Nr.5043. Rentepolett kr 12 000,-
  1828 SS.31, P.A93b 1- Nr. ? 8 Mai Avrevet/Missing parts kr 900,-
  1830 SS.33 1 87608 kr 2 500,-
  1831 SS.34, P.A93b 3 Nr.? Oppklistrett på et brev. Rifter og avrevet/Tears and missing parts kr 400,-
  1823 SS.26, P.A93b 2 23942 Rifter,hull Tears holes kr 1 500,-
9 Daler Kopparmynt
1762 SS.56 1/1+ 41475, 2 små hull kr 6 500,-
  1769 SS.63, P.A88b 1- 9789 kr 6 900,-
1775 P.A88b 2 89169 oppklebet,avrevet/mounted, missing parts kr 1 000,-
1 Riksdaler
  1873 . 1/1- B 31903 kr 1 000,-
10 Riksdaler banco
  18…. . 01 Prøvetrykk Sveriges Rikes Standers Bank uten nr og signatur. Trykt i 1834. Hvit/grå. Originalt seddelpapir uten vannmerke. Påskrevet nr 1. 2 hull.Proveniens:Ex. Carl Wallentin(1876-1952) Forvalter Tumba Bruk 1932-1944., Sonny Serrestam kr 15 000,-
1854 P.A126a 1 B 55803, rifter kr 19 000,-
2 Riksdaler
  1836 SS.14, P.A124a 1/1- O 69705 Rifter/Tears kr 5 900,-
  1840 SS.15, P.124b 1/1- S 23102 Rifter/tears kr 4 900,-
  1840 SS.15, P.A124b 1- M 52942 Rifter/Tears kr 2 500,-
  1857 SS.22, P.124b 1 DS 78409 kr 2 900,-
2 Riksdaler Banco
  1836 SS.14, P.124a 1 X 33293 kr 9 500,-
  1845 SS.16 1+/01 Nr.82482 V. Avrevet hjørne.Proveniens: Ex.Misab 36/663-2021 kr 9 900,-
  1845 SS.16, P.A124b 1+/01 O.13970 kr 13 000,-
  1845 SS.16, P.A124b 1- P.85052 kr 4 000,-
  1849 SS.18, P.A12 1/1+ N.70597 kr 4 900,-
1855 SS.21 1/1+ U 83681,rifter kr 2 900,-
1855 P.A124 1- G 49347, rifter hull kr 1 200,-
  1855 SS.21, P.A124b 1- C 60418 kr 2 000,-
1857 P.A124 1+/01 D 18080 kr 6 900,-
1857 SS.22 1+ S 36225 kr 3 500,-
  1857 SS.22, P.A124b 1 D 95342 Missing corner kr 2 500,-
1857 P.A124b 1- S 9936, rifter hull kr 800,-
32 Skilling
  1836 SS.1, P.A123a 1+ U 2768 kr 6 900,-
  1843 P.A123 1 F77638 kr 1 800,-
1848 P.A123c 1- A 25463 rifter kr 975,-
  1850 SS.7,P.A123c 1- V 43223 kr 800,-
  1855 P.A123 1 I47268 kr 1 500,-
  1856 SS.11,PA123c 1+ W 68435 kr 2 800,-
  1856 SS.11, P,A123c 1- L 32552 Rifter/Tears kr 750,-
  1858 SS.13 1 E 18588.Rifter/Tears kr 750,-
32 Skilling Banco
1836 SS.1 1 O 54427 kr 3 200,-
  1836 SS.1, PA123a 1 97214 J? kr 4 900,-
  1836 SS.1, P.A123a 1/1- Nr.U 94904 Rifter/Tears kr 2 900,-
  1843 SS.4 1/1+ B5843 kr 2 300,-
1843 SS.4 1/1+ B 5850 kr 2 300,-
  1843 SS.4, P.123c 1 S 51410 kr 1 500,-
  1843 SS.4, P.A123c 1- M 42193 kr 900,-
  1848 SS.5, P.A123c 1/1+ K 13133 Rifter/Tears kr 4 500,-
1848 P.A123 1- H 21103 kr 750,-
1849 SS.6 1 O 18749 kr 2 000,-
1852 SS.8 1-/2 P 13833 , rifter kr 390,-
  1853 SS.9, P.123c 1+ T 23627. rifter/tears kr 2 200,-
  1853 SS.9, P.A123c 1 D 56058 kr 1 500,-
  1853 SS.9, P.A123c 1 L 83789. rifter tape kr 1 500,-
1853 SS.9 1/1- G 94794 kr 900,-
1853 ss.9 1/1- e 14266 kr 900,-
  1853 SS,9, P.A123c 1- A 32599 Rifter/Tears kr 600,-
1855 P.A123 1+/01 S 31267 kr 3 500,-
  1856 SS.11, P.A123c 1- R 82740 Rifter og avrevet/Tears and missing parts kr 400,-
1857 SS.12 1+ P 17288, aosi kr 2 600,-
1857 P.A123c 1 P 79223 kr 800,-
  1857 P.A123c 1 L 35150 rifter kr 1 500,-
  1857 SS.12, P.A123c 1 L 99649 kr 1 700,-
1857 SS.12 1- 67853 Y kr 500,-
1858 SS.13 1+ X 18874 kr 1 500,-
1858 SS.13 1 L, 11493 kr 800,-
1858 SS.13 1 W 70779 kr 900,-
1858 SS.13 1 D 16041 kr 800,-
  1858 P.A123c 1 U 48108 kr 970,-
  1858 P.A123c 1 H 39336 rifter kr 1 500,-
  1858 SS.13 1 Z 67489 Rifter/Tears kr 1 900,-
  1858 SS.13 1 P 80670 Rifter/Tears kr 1 000,-
  1858 SS13 1- C 71462 Rifter/Tears kr 500,-
  1858 SS.13, P.123c 1- P 84728 Rifter/Tears kr 500,-
  1858 SS.13, P.123c 1- G 21739 Rifter/Tears kr 500,-
  1955 SS.10, P.A123c 1/1+ O 95980 kr 2 500,-
6 2/3 Riksdaler Banco
1841 SS.24 1/1- G 95651, 2 tape kr 16 000,-
1850 SS.27 1+ B 56135 kr 75 000,-
  1850 SS.27, P.A125b 1 B 40536 Rifter/Tears kr 50 000,-
1851 . 1 C, 2973 Unik upublisert, små hull,mont.på stiv.papir kr 75 000,-
1856 P.A125b 1 A 33164, rifter kr 13 000,-
  1856 SS.30 1/1- E 15056 tapet på midten kr 9 900,-
1 Riksdaler
1868 P.A138 1/1- Nn 56342 kr 800,-
  1872 SS.16 01 Nr.M.85222 kr 7 900,-
1873 SS.18 1+ K. 05161 kr 1 700,-
  1873 SS.18, P.A139a 1- A 72260. Rifter,avrevet/Tears,missing parts kr 300,-
  1970 SS.14, P.A139a 2 P.46625 Rifter/Tears kr 400,-
  1864 SS.6, P.A131 1+/01 F 084382 kr 3 900,-
  1873 SS.19, P.A139c 0/01 LL 44237 kr 4 500,-
1 Riksdaler Riksmynt
  1859 SS.1, P.A131 1- L 082011 kr 1 500,-
1860 SS.2 2 O. 015605,opplimt,avrevet,rifter kr 450,-
  1862 SS.4, P.A131 1/1- K 036486 rifter/Tears kr 975,-
  1867 SS.10 1+ Ww 55245 kr 2 500,-
1868 SS.11 1 V 24010 kr 1 100,-
  1868 SS.11, P.A138 1 G 57874 kr 1 500,-
1868 SS.11 1- H 50217 kr 600,-
  1871 SS.15, P.A139a 1 X 35993 kr 1 500,-
  1872 SS.17 1- Xx 81731 tapet kr 500,-
  1873 SS. 01 R.170772, Røde Kors kr 1 500,-
  1873 SS.19 1+ Tt 97280 kr 2 500,-
  1873 SS.19, P.A139b 1 Ii 13200 kr 1 200,-
1873 . 01 Tt 20468, pin holes kr 3 300,-
10 Riksdaler Riksmynt
  1871 SS.32 1+/01 Nr.A045909 Beskjært i kantene kr 17 500,-
  1872 SS.33 1 Nr.C,093085 kr 13 500,-
  1873 SS.34, P.A141a 01 Nr.A, 031631 kr 29 750,-
1 Krona
  1875 SS.2 1- Ii 56791 kr 250,-
  1914 SS.3 1 A,217216 kr 100,-
  1914 SS.3 1- D,236911 kr 25,-
  1916 SS.5 1- L,434312, Rifter kr 50,-
  1917 SS.6 1/1- O,263173 kr 100,-
  1918 SS.7 1 Cc,207294 kr 100,-
  1918 SS.7 1 W,026890 kr 100,-
  1918 SS.7 1 Aa 366503 kr 100,-
  1921 SS.10 1 Vv,042194 kr 100,-
  1921 P.32b 1 Tt, 452935 kr 60,-
1 Krone
  1874 p.1A 1+ KK 98457 kr 2 900,-
  1874 SS.1, P.1a 1/1- Hh 10556. Rifter/Tears,tape kr 400,-
1875 SS.2 0/01 Oo 64689 kr 1 800,-
  1875 SS.2, P.1b 0/01 V 32790 kr 2 300,-
1875 SS.2 01 Nn 97560 kr 1 250,-
1875 P.1b, SS.2 01 V 67577 kr 1 250,-
1875 SS.2 01 Oo 64699 kr 1 300,-
1875 SS.2 01 Oo 64688 kr 1 300,-
1875 SS.2 1+ Gg 23467 kr 700,-
  1875 SS.1 1+ Qq 90634 kr 700,-
1875 SS.1 1+ Qq 90614 kr 700,-
  1875 SS.2 1/1+ Qq 64085 kr 600,-
  1875 SS.2 1 Hh 02541 kr 490,-
  1875 SS.2 1 Qq 63054 kr 490,-
  1875 SS.2 1 Mm02458 kr 490,-
  1875 SS.2 1 Ff 89524, avrevet hjørne kr 490,-
  1875 SS.2 1 Nn 08473, avrevet hjørne kr 250,-
  1875 SS.2 1 Rr 52848 kr 450,-
  1875 SS.1 1 Kk 08062 kr 450,-
  1875 SS.1 1 K 52807 kr 450,-
  1875 P.1b 1 U35803 kr 300,-
  1875 P.1 1 Mm40430 kr 450,-
  1875 P.1 1 Qq 29844 kr 490,-
  1875 SS.2, P.1b 1 Ii 85378 kr 475,-
1875 P.1b, SS.2 1/1- K 15868 kr 350,-
  1875 P.1 1/1- Qq64922 kr 350,-
1875 P.1b 1/1- K 54690 kr 350,-
1875 P.1b 1/1- Pp 26664 kr 350,-
1875 P.1b 1- F 08660 kr 250,-
1875 P.1b 1- Ee 51115 kr 200,-
  1875 ss.2 1-/2 Med mer 69830 kr 100,-
  1875 SS.1 2 K 52676 kr 100,-
  1914 SS.3 0 A,077292 kr 500,-
  1914 SS.3 0/01 B,431356 kr 400,-
  1914 SS.3 0/01 A,166949 kr 400,-
  1914 P.1b 0/01 A.145001 kr 400,-
  1914 SS.3 0/01 B,329769 kr 475,-
  1914 SS.3 01 B,209504 kr 250,-
  1914 SS.3 01 A.033572 kr 250,-
  1914 SS.3 01 D,024827 kr 250,-
  1914 SS.3 01 D,018008 kr 250,-
  1914 SS.3 01 B,074756 kr 250,-
  1914 SS.3 01 C,305812 kr 250,-
  1914 SS.3, P.32a 01 A 088566 kr 400,-
  1914 SS.3 1+ B,370596 kr 100,-
  1914 SS.3 1+ C,486239 kr 100,-
  1914 SS.3 1+ A,490743 kr 100,-
  1914 SS.3 1+ A,033571 kr 100,-
  1914 SS.3 1+ E,067979 kr 100,-
  1914 P.1b 1+ B,424282 kr 100,-
  1914 SS.3, P.32a 1+ A 157068 kr 200,-
  1914 SS.3 1/1+ C,046378 kr 85,-
  1914 SS.3, P.32a 1/1+ D,153900 kr 150,-
  1914 SS.3 1 A.250869 kr 75,-
  1914 SS.3 1 C,301058 kr 75,-
  1914 SS.3 1 A,177139 kr 75,-
  1914 SS.3 1 C,297257 kr 75,-
  1914 SS.3 1 A,108235 kr 75,-
  1914 SS.3 1 E,395516 kr 75,-
  1914 SS.3 1 E,067132 kr 75,-
  1914 SS.3 1 C.082017 kr 75,-
  1914 SS.3 1 C,361952 kr 75,-
  1914 SS.3 1 E,390956 kr 75,-
  1914 P.32a 1 E227486 kr 75,-
  1914 SS.33 1 C 122888 kr 75,-
  1914 P.32a 1 D,163073 kr 50,-
  1914 P.32a 1- C.223261 kr 40,-
  1914 SS.3, P.32a 1- A, 000942 kr 500,-
  1915 SS.4 01 H,297426 kr 450,-
  1915 SS.4 1+ F,439883 kr 200,-
  1915 P.32b 1+ H,297622 kr 200,-
  1915 SS.4 1 G,189623 kr 100,-
  1915 SS.4, P.32b 1- H 394072. Rifter/Tears kr 25,-
  1915 P.32b 1- G.267694 kr 25,-
  1916 SS.5, P.32c 01 K,223092 kr 550,-
  1916 SS.5 1 K,115408 kr 100,-
  1916 SS.5 1 I,329464 kr 100,-
  1916 SS.5, P.32c 1 K 252305 kr 100,-
  1917 P.32d 0/01 R,452878 kr 750,-
  1917 SS.6 1+ N 457549 kr 250,-
  1917 P.32d 1+ N,491943 kr 300,-
  1917 SS.6, P.32d 1+ P 415789 kr 250,-
  1917 SS.6 1/1+ P,167932 kr 150,-
  1917 SS.6 1 P,258448 kr 100,-
  1918 SS.7 0 Dd,250430 kr 1 250,-
1918 P.57 0/01 V,049835 kr 490,-
  1918 SS.7 0/01 Aa,231612 kr 350,-
1918 P.57 01 Bb 313664 kr 350,-
  1918 SS.7 01 V,022906 kr 350,-
  1918 SS.7 01 Dd,239870 kr 350,-
  1918 SS.7 01 Y,187528 kr 350,-
  1918 SS.7, P.32e 01 V 447995 kr 450,-
  1918 SS.7 1 Z,482637 kr 100,-
  1918 SS.7 1 Aa,307401flekker kr 75,-
  1918 P.1b 1 Aa 450100 kr 250,-
  1918 . 1 . kr 50,-
  1918 SS.7, P.32e 1/1- Cc 056976 kr 75,-
  1918 SS.7 1- W,112495 kr 60,-
  1919 SS.8 0/01 Ff,111593 kr 675,-
  1919 SS.8 01 Ll,208977 kr 300,-
  1919 SS.8 01 Gg,428009 kr 350,-
  1919 SS.8 1+ Kk, 070994 kr 200,-
  1919 P.1b 1+ Hh 073766 kr 250,-
  1919 P.32f 1 Ll 322550 Flekk Spots kr 25,-
  1919 SS.8, P.32f 1- Hh 053875 Rifter/Tears kr 50,-
  1920 SS.9 0/01 Qq,188077 kr 525,-
  1920 SS.9 0/01 Rr,251045 kr 650,-
  1920 SS.9 01 Qq,093484 kr 250,-
  1920 SS.9 01 Rr,273871 kr 250,-
  1920 SS.9 1+ Oo,109210 kr 175,-
  1920 SS.9, P.32g 1+ Oo 204528 kr 250,-
  1920 SS.9, P.32g 1+ Rr 081658 kr 200,-
  1920 SS.9 1 Rr,205411, 3 avrevet hjørner kr 50,-
  1920 SS.9 1 Oo,371849 kr 50,-
  1920 P.1b 1 Oo,424938, 2 hjørner avrevet. 1320 variant kr 500,-
  1920 P.1b 1 Ss, 262400 kr 200,-
  1920 SS.11, P32x 1 Ss 480124 Innløsingsklausulen er borte.Kjent 5 stk i serien Ss kr 22 000,-
  1920 P.1b 1- Oo, 114368, rifter kr 40,-
  1921 SS.10 0 Vv,330594 kr 1 275,-
  1921 SS.10 0/01 Uu,379752 kr 450,-
  1921 SS.10 01 Uu,330278 kr 350,-
  1921 SS.10 01 Uu,251238 kr 350,-
  1921 SS.10 01 Tt,319970 kr 350,-
  1921 SS.10 1 Vv,085154 kr 100,-
  1921 SS.10 1 Uu,441328 kr 100,-
  1921 SS.10 1 Vv,334908 kr 100,-
  1921 SS.10 1 Vv,057233, flekker kr 100,-
  1921 SS.10 1- Uu,014776, avrevet hjørne kr 40,-
  1921 SS.10 1- Uu,443460 kr 60,-
1939 SS.12 0/01 Blankett med år uten singnatur kr 19 000,-
1 Kroner
1874 P.1a 01 KK 53073 kr 1 500,-
  1875 SS.2 1- Pp 65760 kr 290,-
  1914 SS.3 1- A,124937 kr 50,-
  1914 SS.3 1- A,107822,TAPE kr 30,-
  1918 SS.7 1- T,163472 kr 75,-
5 Krone
  1917 SS.59, P.261 1- Aa 140202 X. Rifter,tape/Tears,tape kr 300,-
  1939 SS.81, P.33v 1 M 186931 E kr 75,-
  1940 SS.82, P.33w 1/1- DD 691317 G kr 50,-
  1947 SS.89, P.33ad 0 R 820630 R kr 150,-
  1948 SS.90,P.33ae 1 G 745724 U. Rifter/Tears kr 25,-
  1948 jub SS.95, P.41 01 0041319 kr 500,-
  1949 SS.91, P.33af 01 F 062481 D kr 75,-
  1950 SS.92,P.33ag 1+ B 511291 I kr 50,-
  1951 SS.93, P.33ah 01 D 219026 Y kr 75,-
  1952 SS.94, P.33ai 1+ P 822174 E kr 50,-
  1954 SS.96, P.42a 01 AF 467752 kr 75,-
5 Kroner
1877 SS.16 1 A 58622 kr 4 500,-
  1878 SS.17, P.2e 1 B 71831 kr 8 500,-
1879 SS.19 1+ Cc,82345,lite hjørne borte kr 4 900,-
1879 P.8a 1+ Aa,12203 kr 9 000,-
1881 P.8c 1- G,55833 kr 1 950,-
1882 P.8d 1 Q,87233 kr 3 900,-
1883 P.8e 1 Q,03045 kr 4 500,-
1887 SS.27 01 V,28067 kr 12 500,-
1887 SS.27 1 H,07296 kr 3 000,-
1887 P.8i 1 H,60615 kr 3 000,-
  1887 P.8i 1- W,39288 kr 1 700,-
1888 P.8j 01 U,86454 kr 6 900,-
  1888 SS.28 1+/01 K, 78348 kr 8 500,-
1888 SS.28 1/1- N 93067 kr 2 200,-
1888 SS.28 1- I 51109 kr 1 500,-
1889 SS.30 1+ Q 78341 kr 4 900,-
1889 SS.30 1/1- P,95127 kr 900,-
1890 P.13c, SS.31 01 F 38771 kr 6 500,-
1890 SS.31 1+ D,11235, brun stor flekk kr 1 300,-
  1890 SS.31, P.13c 1+ M,41156 kr 4 900,-
1890 SS.31 1 D 10739 kr 1 750,-
1890 SS.30 1 F, 89005 kr 1 600,-
  1890 P.13c 1 N,87640, påskreet 1894 på baksiden kr 1 900,-
1894 P.14e 1/1- Ll,56496, rifter kr 4 200,-
1897 SS.39 1- D 43301 , avrevet hjørne kr 3 500,-
1900 P.19b 1- Yy,06086 B kr 2 500,-
  1905 SS.47 1/1- T 50736 kr 2 800,-
1906 P.26 1 Ss,57998 D, rift kr 1 900,-
1907 P.26b 1/1- Uu,29765 R kr 2 500,-
1908 P.26a, SS.50 1/1+ Ll, 88129 C kr 1 800,-
  1908 SS.50 1 A,72271 E kr 1 500,-
1909 P.26d 1 A,098214 E kr 1 500,-
  1910 SS.52 01 T 168179 H, rift kr 2 500,-
  1910 SS.52 1+ R 116247 O, rift kr 1 900,-
1912 SS.54 1 O,01484 K kr 1 500,-
1912 P.26 1- H,148275 A kr 650,-
1913 P.26 1+ L.95345 K kr 3 500,-
1913 SS.55 1+ C,159053 E kr 3 500,-
1913 SS.55 1 V 151670 D kr 1 100,-
1913 SS.55 1 L,14161 U kr 1 100,-
  1913 P.26h 1 Y,157980 Q kr 1 100,-
1913 P.26 1- V,166815 E kr 650,-
1914 SS.56 1+ Ww,133056 W kr 1 900,-
1914 SS.56 1+ Bb, 195772 Å kr 1 500,-
  1914 SS.56 1 Aa,104229 R kr 900,-
  1914 SS.56 1 I,77262 R, skrevet på baksiden kr 900,-
1914 P.26 1 Uu,89472 Z kr 900,-
  1914 SS.56 1 I, 88803 U kr 900,-
  1914 SS.56 1 Q,70572 P kr 900,-
  1914 P.26i 1 Ii,27576 F kr 900,-
1914 P.26 1/1- D,16835 Y kr 550,-
1914 P.26 1/1- Q,182437 U kr 550,-
1914 SS,56 1- Bb 152585 S, rift kr 300,-
1915 P.26j 1 A,102823 W kr 8 900,-
1916 SS.58 01 Gg, 01053 H kr 4 900,-
1916 P.26, SS.58 1 Q 101381 Z kr 900,-
  1916 P.26k 1 P.18755 kr 800,-
  1916 P.26k 1 Nn,146276 B kr 700,-
1916 SS,58 1- V 75366 K kr 450,-
  1916 SS.58 1- Tt, 95860 O kr 450,-
1917 P.26l 01 A,195153 kr 4 900,-
  1917 P.26l 1 N.182393 kr 800,-
  1917 SS.59 1/1- Aa 34296 U kr 550,-
  1917 SS.59 1/1- Z 137272 S kr 550,-
1917 SS.59 1- C, 63209 M kr 400,-
1917 SS.59 1- Q 131771 K kr 400,-
  1919 P.33b 1 L,164571 R kr 975,-
1920 SS.62 01 G 187244 B kr 6 900,-
1920 P.33c 1 D,163386 C kr 2 000,-
  1923 SS.65 1+ Bb,186675 E kr 975,-
1925 SS.67 1+/01 R 199759 E kr 1 300,-
  1925 P.33h 1 F,132481 M kr 600,-
  1926 P.33i 1 Gg, 163510 O kr 490,-
  1927 SS.69 1 Ii,165153 B kr 450,-
  1930 SS.72 1+ Dd,03134 F kr 375,-
  1930 P.33m 1 F,032892 X kr 275,-
  1931 P.33n 1+ R,183443 B kr 375,-
1933 SS.75 1+ Ii 024922 E kr 350,-
  1933 SS.75 1+ Uu,178910 C kr 175,-
  1936 SS.78 1+ Yy,000969 V kr 400,-
  1936 P.33s 1+ Y,082873 S kr 175,-
  1937 SS.79 01 S,046783 L kr 450,-
  1937 SS.79, P.33t 1-/2 F,149322 F kr 50,-
  1938 SS.80 0/01 B,317650 Y kr 350,-
  1938 P.33u 1/1- F,251800 X kr 200,-
  1939 SS.81 0/01 Aa, 214566 T kr 295,-
  1939 SS.81 01 O,308255 V kr 150,-
  1939 P.33w 1+ V,381860 Y kr 125,-
  1939 SS.81 1 E,246263 I kr 75,-
  1940 SS.82 0 O,280645 M kr 400,-
  1940 SS.82 0 O,280633 M kr 400,-
  1940 SS.82 0 O,280638 M kr 400,-
  1940 SS.82 0 O,280637 M kr 400,-
  1940 SS.82 0 O,280639 M kr 400,-
  1940 SS.82 0 O,280636 M kr 400,-
  1940 SS.81 0/01 L 183996 F kr 500,-
  1940 SS.82 0/01 M 176412 B kr 250,-
  1940 SS.82 0/01 BB,443790 P kr 250,-
  1940 SS.81 0/01 EE,610757 O kr 250,-
  1940 SS.81 0/01 O,280641 M kr 250,-
  1940 SS.81 0/01 O,280631 M kr 250,-
  1940 SS.82 0/01 O,280644 M kr 250,-
  1940 SS.82 0/01 O,280628 M kr 250,-
  1940 SS.82 0/01 O,280643 M kr 250,-
  1940 SS.82 0/01 O,280642 M kr 250,-
  1940 SS.82 01 FF,071108 G kr 150,-
  1940 P.33W 01 O,214149 O kr 150,-
  1940 P.33w 1 L,571451 E kr 100,-
  1940 P.33x 1 AA,457578 Y kr 100,-
  1941 SS.83 0/01 B,211150 P kr 225,-
  1941 P.33x 0/01 C,324737 kr 150,-
  1941 SS.83 01 H,480491 M kr 150,-
  1941 SS.83 01 C,068352 O kr 125,-
1941 P.33x 01 E, 692486 Y kr 100,-
1941 P.33x 01 C,703680 A kr 100,-
  1941 P.33x 1 C,052741 M kr 100,-
  1941 P.33x 1 G,182000 V kr 650,-
  1942 SS.84 0 I,030449 D kr 250,-
  1942 SS.84 0/01 G,609026 Z kr 200,-
  1942 SS.84 0/01 H,195683 N kr 175,-
  1942 P:33Y 0/01 I,692436 R kr 150,-
  1942 SS.84 01 K,245185 D kr 120,-
  1942 P.33y 1/1+ D,433425 P kr 100,-
  1943 SS.85 0 G,802048 T kr 200,-
  1943 P.33m, SS.85 0/01 E 333486 D kr 150,-
  1943 SS85 0/01 R 847288 P kr 150,-
  1943 SS.85 0/01 H,684845 H kr 150,-
  1943 SS.85 01 B,655484 U kr 120,-
  1943 SS.85 01 D,488634 B kr 100,-
1943 P.33z 01 B,509202 ø kr 100,-
  1943 SS.85 1+ I,419100 X kr 150,-
  1943 SS.85 1/1+ R,100668 R kr 50,-
  1943 P.33z 1 R 714950 kr 50,-
  1943 P.33z 1 R 117307 kr 50,-
  1944 SS.86 0 I,645391 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645334 I kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645369 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645368 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645366 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645312 E kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645337 E kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645308 E kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645367 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645307 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645304 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645344 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645349 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645365 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645328 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645315 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645311 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645303 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645359 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645363 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645364 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645361 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645360 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 G,106390 A kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 A,324693 K kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 G,818745 Q kr 150,-
1944 SS.86 0/01 F,258727 N kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 D,078280 R kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 I,645378 L kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 I,645380 G kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 I,645382 G kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 I,645383 G kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 I,645384 G kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 I,645386 G kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 I,645395 G kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 I,645392 G kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 I,645335 I kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 I,645336 G kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 I,645329 K kr 175,-
  1944 SS.86 0/01 I,645362 K kr 175,-
  1944 SS.86 0/01 H,684851 H kr 175,-
  1944 SS.86 0/01 I,645377 L kr 175,-
  1944 SS.86 0/01 D,603064 C kr 150,-
  1944 SS.86 01 A,678930 T kr 125,-
  1944 SS.86 01 A,678932 T kr 125,-
  1944 P.33aa 01 A,450389 N kr 150,-
  1945 SS.87 0/01 E,084394 X kr 100,-
  1945 P.33ab 01 D,482822 N kr 100,-
  1946 SS.88 0/01 H,436987 B kr 150,-
  1946 SS.88 0/01 H,399153 I kr 150,-
  1946 SS.88 01 H,820374 Q kr 75,-
  1946 SS.88 1 C,226731 C kr 50,-
  1947 SS.89 0 N,718861 X kr 150,-
  1947 SS.89, P.33ad 0 I,764239 A kr 150,-
  1947 SS.89, P.33ad 0 O,773059 O 2 i vannmerket kr 600,-
  1947 SS.89 0/01 B,621732 K kr 100,-
  1947 SS.89 0/01 O,890922 O kr 100,-
  1947 SS.89 0/01 G,491672 I kr 100,-
  1947 P.33ad 0/01 N,874756 Z, 2 i vannmerke kr 500,-
  1947 SS.89 01 A,314827 U kr 100,-
  1947 SS.89 01 N,030105 I kr 75,-
  1947 SS.89 01 O,100982 A kr 75,-
  1947 SS.89 01 L,356870 Y kr 75,-
  1947 SS.89 01 N,545476 V kr 75,-
  1947 P.33ad 01 H,858170 I kr 125,-
  1947 P.33ad 01 Q 346854 kr 50,-
  1947 SS.89, P.33ad 1+/01 O,069484 D 2 i vannmerket kr 400,-
  1947 SS.89 1 I,230003 N kr 100,-
  1947 SS.89, P.33ad 1 I,678707 Z 1 i vannmerket kr 150,-
  1947 P.33ad 1 Q 595967 kr 25,-
  1947 P.33ad 1 A,396004 kr 25,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0210978 kr 700,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0348409 kr 700,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0069301 kr 700,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0069219 kr 700,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0047962 kr 700,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0367215 kr 700,-
1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0070307 kr 700,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0259078 kr 700,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0172445 kr 700,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0441218 kr 700,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0000866 kr 975,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0220737 kr 700,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0034346 kr 700,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, 0543748 kr 550,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub,0067767 kr 550,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, 0110127 kr 550,-
  1948 P.41 0 Jub Gustav V 90 År, 0006595 kr 750,-
  1948 P.41 0 Jub Gustav V 90 År,0327890 kr 550,-
  1948 P.41 0 Jub Gustav V 90 År, 0399557 kr 550,-
  1948 P.41 0 Jub Gustav V 90 År, 0459618 kr 550,-
  1948 P.41 0 Jub Gustav V 90 År, 0025706 kr 650,-
  1948 P.41 0 Jub Gustav V 90 År,0061586 kr 650,-
  1948 SS.90 0 L,025343 C kr 150,-
  1948 SS.90 0 L,849657 E kr 150,-
  1948 SS.90 0 I,466120 Y kr 150,-
  1948 SS.90 0 K,777880 E kr 150,-
1948 SS.95 0 0000319 kr 700,-
  1948 P.41a 0 0038211, original omslag kr 700,-
  1948 P.41 0/01 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0055041 kr 590,-
  1948 P.41 0/01 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0483607 kr 590,-
  1948 P.41 0/01 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0569011 kr 590,-
  1948 P.41 0/01 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0017498 kr 590,-
  1948 P.41 0/01 Gustav V 90 år jub, 0426275 kr 475,-
  1948 P.41 0/01 Jub Gustav V 90 År, 0146315 kr 475,-
  1948 P.41 0/01 Jub Gustav V 90 År, 0532292 kr 475,-
  1948 P.41 0/01 Jub Gustav V 90 År, 0308557 kr 475,-
  1948 P.41 0/01 Jub Gustav V 90 År,0507365 kr 475,-
  1948 P.41 0/01 Jub Gustav V 90 År, 0265759 kr 475,-
  1948 SS.90 0/01 G,391782 E kr 100,-
  1948 SS.90 0/01 D,085695 Q kr 100,-
  1948 P.41 0/01 0149714 kr 475,-
  1948 SS.95, P.41 0/01 0411821 Gustav V 90 Års dag jub i orginal plastomslag kr 750,-
  1948 SS.95. P.41 0/01 0009932 kr 600,-
  1948 P.41 01 Jub Gustav V 90 År, påskrevet med pen, 0322962 kr 350,-
  1948 SS.90 01 C,637981 G kr 75,-
  1948 SS.90 01 F,646937 L kr 75,-
  1948 SS.90 01 E,392571 F kr 75,-
  1948 SS.90 01 I,321457 R kr 75,-
  1948 SS.95 01 0112108 kr 350,-
  1948 SS.95 01 0012750 kr 350,-
  1948 P.41 01 0000599 kr 350,-
  1948 P.41 01 0170533 kr 75,-
  1948 P.33ae 01 A,826032 N, 2 i vannmerke kr 300,-
  1948 P.33ae 01 G,067728 F kr 100,-
  1948 P.41a 01 0386812 kr 200,-
  1948 SS.95, P.41 01 0164677 Gustav V 90års dag jub kr 250,-
  1948 P.41 01 0447203 kr 200,-
  1948 P.41 01 0040020 kr 200,-
  1948 P.41 01 0040021 kr 200,-
  1948 P.41 01 0040022 kr 200,-
  1948 P.41 01 0282608 kr 200,-
  1948 P.41 01 0040019 jub kr 250,-
  1948 P.41 01 0428657 jub kr 200,-
  1948 SS.95. P.41 01 0002810 kr 400,-
  1948 SS.90, P.33ae 01 L,690720 L kr 150,-
  1948 P.41 1+/01 0428639 jub kr 150,-
  1948 SS.90 1+ H,148114 T kr 50,-
  1948 SS.95 1+ 0222413 jubileum kr 150,-
  1948 P.41a 1+ 0344900 kr 200,-
  1948 P.41 1+ 0069106 kr 125,-
  1948 P.41 1+ 0254876 kr 125,-
  1948 P.41 1+ 0151270 jub kr 125,-
  1948 P.41 1+ 0048513 jub kr 125,-
  1948 P.41 1+ 0444312 jub kr 125,-
  1948 P.41 1+ 0490024 jub kr 125,-
  1948 P.41 1+ 0534827 jub kr 125,-
  1948 P.41 1+ 0160824 jub kr 125,-
  1948 P.41 1+ 0340238 jub kr 125,-
  1948 P.41 1+ 0368660 jub kr 125,-
  1948 P.41 1+ 0545744 jub kr 125,-
  1948 P.41 1+ 0445749 jub kr 125,-
  1948 P.41 1+ 0170243 jub kr 125,-
  1948 SS.95a,P.41 P.411+ 1+ 0001641 kr 200,-
  1948 SS.95, P.41 1+ 14222 kr 300,-
  1948 SS.95, P.41 1+ 8068 kr 500,-
  1948 SS.95, P.41 1+ 30914 kr 300,-
  1948 P.41 1/1+ 0040023 kr 100,-
  1948 P.41 1 Jub Gustav V 90 År,0438145 kr 250,-
  1948 P.41 1 Jub Gustav V 90 År,0114021 kr 250,-
  1948 P.41 1 Jub Gustav V 90 År, 0388158 kr 250,-
  1948 P.41 1 0151010 kr 75,-
  1948 P.41a 1 0066600 kr 150,-
  1948 P.41a 1 0254800, makkulert med 2 stjerner kr 700,-
  1948 P.41 1 0285658 kr 75,-
  1948 P.41 1 0325132 jub kr 75,-
  1948 P.41 1 0142409 jub kr 75,-
  1948 P.41 1 0145179 jub kr 75,-
  1948 P.41 1 0064318 jub kr 100,-
  1948 SS.95. P.41 1 0005818 kr 350,-
  1948 SS.95. P.41 1 0003717 kr 350,-
  1948 SS.95, P.41 1 72299 kr 200,-
  1948 SS.95, P.41 1 31979 kr 200,-
  1948 P.41 1/1- Jub Gustav V 90 År, 0453124 kr 200,-
  1948 P.41 1/1- Jub Gustav V 90 År,0435146 kr 200,-
  1948 P.41 1/1- jub ,0331083 kr 100,-
  1948 P.41 1/1- jub 0435137, tapebit kr 75,-
  1948 SS.95. P.41 1/1- 0003948 kr 250,-
  1948 SS.95, P.41 1- 22398 kr 100,-
  1949 SS.91 0 N,847117 E kr 150,-
  1949 SS.91 0 H,191623 S kr 150,-
  1949 SS.91 0 H,191621 S kr 150,-
  1949 SS.91 0 H,810651 D kr 150,-
  1949 SS.91 0 I,596433 V kr 130,-
  1949 SS.91 0 D,065842 A kr 130,-
  1949 SS.91 0 A,371288 N kr 130,-
  1949 SS.91 0 C,172915 F kr 130,-
  1949 SS.91 0 E,682910 X kr 130,-
  1949 SS.91 0 E,860072 Z kr 130,-
  1949 SS.91 0 I,050551 H kr 130,-
  1949 SS.91 0 G,221185 Y kr 130,-
  1949 SS.91 0 I,640686 T kr 130,-
  1949 SS.91 0 I,279599 P kr 130,-
1949 SS.91 0 K,089927 F kr 130,-
  1949 SS.91 0 B,364263 P kr 130,-
  1949 SS.91 0 G,184710 C kr 130,-
  1949 SS.91 0/01 M 801090 D kr 130,-
  1949 SS.91 0/01 O,339869 R kr 130,-
  1949 SS.91 0/01 D,748700 O kr 450,-
  1949 SS.91 0/01 B,391076 C kr 100,-
  1949 SS.91 0/01 A,268339 U kr 100,-
  1949 SS.91 0/01 D,066008 A kr 100,-
  1949 SS.91 0/01 L,594717 I kr 90,-
  1949 SS.91 0/01 H,663575 B kr 90,-
  1949 SS.91 0/01 D,672983 I kr 100,-
  1949 SS.91 0/01 E,055944 O kr 100,-
  1949 SS.91 0/01 G,175071 V kr 100,-
  1949 SS.91 0/01 G,184711 C kr 75,-
  1949 SS.91 0/01 G,184709 C kr 75,-
1949 SS.91 0/01 G,184708 C kr 75,-
  1949 SS.91 0/01 L,148686 Y kr 75,-
  1949 SS.91 01 N,321936 K kr 75,-
  1949 SS.91 01 I,553519 A kr 75,-
  1949 SS.91 01 C,400018 M kr 75,-
  1949 SS.91 01 M,440639 X kr 75,-
  1949 SS.91 01 C,590786 P kr 75,-
  1949 SS.91 01 L,301948 A kr 75,-
  1949 SS.91 01 M,231562 S kr 75,-
  1949 SS.91 01 K,560728 N kr 75,-
  1949 SS.91 01 E,484525 X kr 75,-
  1949 SS.91 01 G,325104 O kr 75,-
  1949 P.33AF 01 B,774680 C kr 75,-
  1949 p.33af 1 A 603500 U kr 250,-
  1949 P.33af 1- F 304891 kr 25,-
  1950 SS.92 0 A,343714 I kr 450,-
  1950 SS.92 0 A,605119 P kr 450,-
  1950 SS.92 0 B,840794 Y kr 450,-
  1950 SS.92 01 A,362896 H kr 200,-
  1950 SS.92 01 A,362897 H kr 200,-
  1950 SS.92 01 A,848046 G kr 200,-
  1951 SS.93 0 F,041262 L kr 150,-
  1951 SS.93 0/01 F,498202 B kr 100,-
  1951 SS.93 0/01 E,027807 D kr 100,-
  1951 SS.93 0/01 F,682796 G kr 100,-
  1951 SS.93 0/01 D,101197 N kr 100,-
  1951 SS.93 0/01 E,007397 N kr 100,-
  1951 SS.93 0/01 F,453983 X kr 100,-
  1951 SS.93 0/01 H,773021 X kr 100,-
  1951 SS.93 0/01 C,690290 L kr 100,-
  1951 SS.93 0/01 C,783809 R kr 75,-
  1951 SS.93 01 G,132791 S kr 75,-
  1951 SS.93 01 C,759278 S kr 75,-
  1951 SS.93 01 B,394440 V kr 75,-
  1951 SS.93 01 B,394436 V kr 75,-
  1951 SS.93 01 A,436974 H kr 75,-
  1951 SS.93 01 I, 117446 V kr 75,-
  1951 SS.93 01 B,488827 X kr 75,-
  1952 SS.94 0 I 864826 Q kr 120,-
  1952 SS.94 0 P 215327 X kr 120,-
  1952 SS.94 0 X,399814 E kr 125,-
  1952 SS.94 0 V,787460 B kr 125,-
  1952 SS.94 0 K,830617 E kr 120,-
  1952 SS.94 0 Y,348773 L kr 120,-
  1952 SS.94 0 S,642839 C kr 120,-
  1952 SS.94 0 R,402769 G kr 120,-
  1952 SS.94 0 Z,475889 L kr 120,-
  1952 SS.93 0 W,699044 Q kr 120,-
  1952 SS.93 0 W,699043 Q kr 120,-
  1952 P.33ai 0 G,840094 E kr 100,-
  1952 P.33ai 0 Y,172361 N kr 100,-
  1952 SS.94 0/01 U,840221 M kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 Z,647220 I kr 100,-
  1952 SS.94 0/01 Z,694105 L kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 Q,890885 F kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 Q,890872 F kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 X,779166 K kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 B,197489 F kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 Q,838173 W kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 K,830616 E kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 T,694641 T kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 T,279384 P kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 T,276189 O kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 T,276193 O kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 U,163758 Z kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 Z,794311 O kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 V,342928 Q kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 U,728993 P kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 Z,790202 E kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 K,830613 E kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 P,644578 B kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 Y,432821 X kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 Y,348774 L kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 T,466360 R kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 U,241084 B kr 75,-
  1952 SS.93 0/01 W,699045 Q kr 75,-
  1952 P.33ai 0/01 X,210995 Y kr 75,-
  1952 SS.94 01 R,702092 L kr 75,-
  1952 SS.94 01 Z,558200 N kr 350,-
  1952 SS.94 01 U,868204 P kr 50,-
  1952 SS.94 01 W,677367 Q kr 50,-
  1952 SS.94 01 V,705444 X, flere nålehull kr 50,-
  1952 SS.94 01 Y,780095 V kr 50,-
  1952 P.33ai 01 F,534053 kr 50,-
  1952 SS.94 1/1+ K,765100 F kr 275,-
  1954 SS.96 0/01 AA 842976 QB kr 100,-
  1954 SS.96 0/01 BH 796878 EL kr 100,-
  1954 SS.96 0/01 AB 317072 kr 100,-
  1954 SS.96 0/01 AH 779901 kr 100,-
  1954 SS.96 0/01 AC 438539 kr 100,-
  1954 SS.96 0/01 DE 526806 kr 100,-
  1954 P.42a 0/01 BB 469712 TG kr 100,-
  1954 SS.96 01 CB 853981 kr 75,-
  1954 P.42a 1+ CD 778055 uf kr 35,-
  1955 SS.97 0 HH 849066 kr 125,-
  1955 SS.97 0 HH 849065 kr 125,-
  1955 SS.97 0 HH 849075 kr 125,-
  1955 SS.97 0 HH 849070 kr 125,-
  1955 SS.97 0 HH 849073 kr 125,-
  1955 SS.97 0 HH 849074 kr 125,-
  1955 SS.97 0 HH 849068 kr 125,-
  1955 SS.97 0 HH 849063 kr 125,-
  1955 SS.97 0 HH 849072 kr 125,-
  1955 SS.97 0 GI 150041 kr 125,-
  1955 SS.97, P.42b 0 GF 362198 kr 125,-
  1955 SS.97 0/01 GA 775058 kr 100,-
  1955 SS.97 0/01 EF 852238 kr 100,-
  1955 SS.97 0/01 EF 852242 kr 100,-
  1955 SS.97 0/01 HH 849071 kr 100,-
  1955 SS.97 0/01 FI 424060 kr 100,-
  1955 SS.97 0/01 GA 487786 kr 100,-
  1955 SS.97 0/01 GF 053528 kr 100,-
  1955 SS.97 0/01 GE 047436 kr 100,-
  1955 SS.97 0/01 GF 458784 kr 100,-
  1955 SS.97 0/01 GI 155112 kr 100,-
1955 SS.96 0/01 GI 043333 VG kr 100,-
  1955 P.42b 0/01 HC 085018 kr 75,-
  1955 P.42b 0/01 HC 085016 kr 75,-
  1955 SS.97 01 EA 307535 kr 75,-
  1955 SS.97 01 EG 222748 kr 75,-
  1955 SS.97 01 HF 712014 kr 100,-
  1955 SS.97 01 GH 279132 kr 75,-
  1955 P.42b 01 DH 432195 PU kr 75,-
  1955 SS.97, P.42b 1 HB 866300 kr 100,-
  1956 SS.98 0 NB 069313 kr 125,-
  1956 SS.98 0 MH 406664 kr 125,-
  1956 SS.98 0 LA 182468 kr 125,-
  1956 SS.98 0 NA 631940 kr 125,-
  1956 SS.98 0 NB 876209 kr 125,-
  1956 SS.98 0 NB 876211 kr 125,-
  1956 SS.98 0 LB 372818 kr 125,-
  1956 SS.98 0 IE 057906 kr 125,-
  1956 SS.98 0 LB 372817 kr 125,-
  1956 SS.98 0 ND 304790 kr 125,-
  1956 SS.98 0 ND 304788 kr 125,-
  1956 SS.98 0 MA 110748 kr 125,-
  1956 SS.98 0 MB 671321 kr 125,-
  1956 SS.98 0 NB 876212 kr 125,-
  1956 SS.98 0 NB 876210 kr 125,-
1956 SS.98 0 LI 843714 kr 125,-
  1956 SS.98 0 MA 280770 kr 125,-
  1956 SS.98 0 ND 810783 kr 125,-
  1956 SS.98 0 ND 810727 kr 120,-
  1956 SS.98 0 ND 765644 kr 120,-
  1956 SS.98 0 NB 335821 kr 120,-
  1956 SS.98 0 LA 211028 kr 120,-
  1956 SS.98 0 MD 430592 kr 120,-
  1956 SS.98 0 ME 706213 PM kr 75,-
  1956 SS.98, P.42c 0 KC 497686 kr 125,-
  1956 SS.98 0/01 KG 617606 CJ kr 100,-
1956 SS.98 0/01 LD 233600 kr 250,-
  1956 SS.98 0/01 NE 866847 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 IE 015615 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 LB 372814 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 MF 505336 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 NC 438511 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 NI 792449 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 MF 505332 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 MF 505334 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 IC 504791 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 NB 831323 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 NE 215737 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 ND 810704 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 NE 215736 kr 100,-
  1956 P.42c 0/01 MH755687 CT kr 100,-
1956 P.42r1 0/01 KB 908119* BF Erstatningsseddel/Replacement note kr 4 900,-
  1956 SS.98, P.42c 0/01 KB 435134 kr 100,-
  1956 SS.98 01 LH 007948 kr 100,-
  1956 P.42c 01 LE 412915 XL kr 75,-
  1956 P.42c 01 LD 314548 kr 50,-
  1956 SS.99 1 KB 902581*,erstattningseddel kr 900,-
  1956 P.42c 1 KE 720563 kr 25,-
  1956 P.42c 1 KC 557676 kr 25,-
  1956 P.42c 1- MI 446232 kr 25,-
  1956 P.42c 1- ND 462565 kr 25,-
1959 SS.101 0 OB 915714* erstatningsseddel kr 3 500,-
1959 SS.101 0 OB 914416* Erstattningsseddel kr 3 500,-
  1959 SS.101 0 OB 926533* Erstattningsseddel kr 3 500,-
  1959 P.42d 0 OH 777177 kr 650,-
  1959 SS.100 0/01 OC, 781381 kr 300,-
  1959 SS.100, P.42d 0/01 OF 399634 kr 275,-
  1959 SS.100 01 OB 316291 kr 250,-
  1959 SS.100 01 OF 285134 kr 250,-
1959 P.42r2 1+/01 OB 915121* Erstatningsseddel/Replacement note kr 2 500,-
  1959 P.42d 1- OC 823691 kr 50,-
  1959 P.42d 1- OF 060434 kr 75,-
  1960 SS.102 0 PG 105446 kr 150,-
  1960 SS.102 0 PG 105443 kr 150,-
  1960 SS.102 0 QB 224447 kr 150,-
  1960 SS.102 0 QH 062151 kr 150,-
  1960 SS.102 0 QH 186239 kr 150,-
  1960 SS.102 0 QP 074389 kr 150,-
  1960 SS.102 0 PB 557190 kr 150,-
  1960 SS.102 0 QB 509953 kr 150,-
  1960 SS.102 0 QB 149779 kr 150,-
  1960 SS.102 0 PD 832266 kr 150,-
  1960 SS.102 0 QC 122030 kr 150,-
  1960 P.42e 0 QG 044600 kr 250,-
  1960 SS.102 0/01 QA 221830 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 PE 691184 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 PC 749588 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 QG 664056 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 QG 350821 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 QD 821708 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 PD 187260 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 PB 738391 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 PD 832366 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 PB 529258 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 QF 334395 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 QA 159692 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 PH 294938 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 PE 791488 kr 100,-
  1960 P.42e 0/01 PE071685 kr 100,-
  1960 P.42e 0/01 PB 342400 kr 200,-
  1960 P.42e 0/01 QD 692523 kr 100,-
  1960 P.42e 0/01 QD 562639 kr 100,-
  1960 P42e 01 PH 069842 kr 50,-
  1960 P.42e 1 PC 333033 kr 25,-
  1960 P.42e 1- QB 896977. Tape kr 25,-
  1960 SS.102, P.42e 1- QF 183960 kr 25,-
1961 SS.105 0 SG 929124* Erstattningsseddel kr 2 900,-
  1961 SS.104 0 SG 021081 kr 100,-
  1961 SS.104 0 SE 222299 kr 100,-
  1961 SS.104 0 SE 231097 kr 100,-
  1961 SS.104 0 RD 178075 kr 100,-
  1961 SS.104 0 RD 570310 kr 100,-
  1961 SS.104 0 RC 006230 kr 100,-
  1961 SS.104 0 SF 244883 kr 100,-
  1961 SS.104 0 SB 677725 kr 100,-
  1961 SS.104 0 SC 072739 kr 100,-
  1961 SS.104 0 SB 258135 kr 100,-
  1961 SS.104 0 SB 258139 kr 100,-
  1961 SS.104 0 SF 784606 kr 100,-
  1961 SS.104 0 RC 142102 kr 100,-
  1961 SS.105, P.42fr4 0 SG 936034* Erstatningsseddel/Replacement note kr 2 900,-
  1961 SS.104, P.42f 0 SG 276725 kr 100,-
1961 SS.105 0/01 SG 937987* erstattningsseddel kr 1 900,-
  1961 . 0/01 TD 059357 kr 90,-
  1961 SS.104 0/01 RB 207431 kr 80,-
  1961 SS.104 0/01 RA 435281 kr 80,-
  1961 P.42f 0/01 SF837280 kr 100,-
  1961 SS.104, P.42f 0/01 TE 702696 kr 90,-
  1961 P.42f 0/01 SD 501384 kr 60,-
  1961 SS.104 01 SC 756948 kr 75,-
  1961 SS.104 01 RB 195260 kr 75,-
1961 P.42r4 1+ SG939613* Erstattningseddel/Replacement note kr 2 500,-
  1962 SS.106 0 TI 701364 kr 150,-
1962 SS.107 0/01 TH958456* erstattningsseddel kr 2 500,-
1962 SS.106 0/01 TG 274545 kr 175,-
  1962 SS.106 0/01 UB 293713 kr 150,-
  1962 SS.106 0/01 UA 481366 kr 100,-
  1962 SS.106 0/01 TG 296010 kr 100,-
  1962 P.43i 0/01 TH 352107 kr 200,-
  1962 SS.106 01 UB 568020 kr 100,-
  1962 SS.106 01 UB 293714 kr 100,-
1962 P.50r1 01 TI 935104* Erstatningsseddel/Replacement note kr 1 800,-
  1962 P.50a 01 UA 408403 kr 75,-
  1962 SS.106, P.50a 01 TH 705292 kr 75,-
1962 P.50r1 1 TH 939158* Erstatningsseddel/Replacement Note kr 1 200,-
  1963 SS.108 0 AF, 142203 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AM, 054570 kr 150,-
  1963 SS.108 0 AN 615066 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UM 256110 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UE 538576 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UE 538577 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UE 538579 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AM 788580 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AM 788556 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AM 788557 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AM 788549 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AM 740629 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AD 234820 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AM 788579 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AN 818124 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AN 818122 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AD 570350 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AS 110475 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AS 110474 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AS 110472 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AS 110471 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AD 081405 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AM 788577 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AA 632759 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UY 784375 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UF 049250 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UF 081558 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AS 834520 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UN 122254 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UN 481101 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AP 576981 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AC244770 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AA 405219 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UO 533817 kr 125,-
1963 SS.108 0 AJ 718059 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UX 488670 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UQ 700112 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AT 716563 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AH 511374 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AH 511375 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AH 511372 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AT 669369 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AG 268662 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AL 278670 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UR 298831 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AB 266540 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AG 268663 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AN 818125 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UI 873577 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UR 298887 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UR 750489 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AN 375641 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AM 788551 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AM 788552 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AM 788553 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AK 575579 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UN 804831 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UI 463641 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UI 463640 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UI 463642 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UR 475759 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UI 463639 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AE 870217 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AE 870216 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UK 477809 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AN 672249 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AN 672244 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AN 672250 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AG 268661 kr 125,-
1963 SS.108 0 BN 702636 kr 150,-
  1963 P.50b 0 UZ 844448 kr 125,-
  1963 P.50b 0 AD 712300 kr 200,-
  1963 SS.108, P.50b 0 AT 798703 kr 150,-
  1963 SS.108 0/01 AJ, 321537 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 UF, 552309 kr 100,-
  1963 P.50b 0/01 UT, 984873*, erstattningsseddel kr 475,-
  1963 SS.108 0/01 AP 365995 kr 100,-
1963 SS.109 0/01 UV 931328* Erstattningsseddel kr 400,-
  1963 SS.108 0/01 AE 603195 kr 75,-
  1963 SS.108 0/01 UG 887948 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 UT 219663 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 UK 777737 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 UZ 223687 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 AC 244709 kr 100,-
1963 SS.108 0/01 AH 511358 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 UM 533483 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 AH 511366 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 AH 511367 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 AH 511363 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 UY 735507 kr 100,-
1963 SS.108 0/01 AK 388904 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 AH 511373 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 UR 478037 kr 100,-
1963 SS.108 0/01 DU 662592 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 UK 234412 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 UQ 548130 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 UK 443326 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 BD 881336 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 BA 775488 kr 100,-
  1963 SS.108 01 BJ, 781032 kr 80,-
  1963 SS.109 01 US, 905514* erstattningsseddel kr 450,-
  1963 SS.108 01 ao 347767 kr 75,-
  1963 SS.108 01 UM 865925 kr 75,-
  1963 SS.108 01 UH 636282 kr 75,-
  1963 SS.108 01 UR 382478 kr 75,-
  1963 SS.108 01 UK 069399 kr 75,-
  1963 P.50b 01 UO 775151 kr 50,-
  1963 P.50B 01 BK832493 kr 75,-
  1963 SS.109 1+/01 US 950014* erstattningsseddel kr 200,-
  1963 P.50b 1+/01 AN 160300 kr 150,-
  1963 SS.108 1+ DU 097436 kr 50,-
  1963 SS.108 1+ AF 085952 kr 50,-
  1963 SS.109 1+ BJ 831847 kr 50,-
  1963 P.50b 1+ UH 110662 kr 50,-
  1963 P.50b 1 AR 148513 kr 25,-
  1963 P.50b 1 PB 634031 kr 25,-
  1963 SS.109, P.50br2 1 AD 946032* Erstatningsseddel/Replacement note kr 100,-
  1963 SS.108, P.50b 1 AN 746829 kr 40,-
  1963 P.50br2 1 UU 989880* Erstatningsseddel/Replacementnote kr 125,-
  1963 P.50r2 1 UT 945346* Erstatningsseddel/Replacement note kr 100,-
  1963 P.50b 1/1- BH 581808 kr 25,-
  1965 SS.108 0 A 330460 CY kr 120,-
  1965 P.51a 0 A 407200 DV kr 200,-
  1965 SS.1.P.51a 0 A 877523 BU kr 150,-
  1965 SS.1, P.51a 0 A 640024 AS kr 150,-
1965 SS.2 0/01 H 273759* EZ, erstattningsseddel kr 1 500,-
  1965 SS.1 0/01 A 607674 EX kr 150,-
  1965 P.51a 0/01 A425919 AU kr 150,-
  1965 SS.1, P.51a 0/01 A 592551 EZ kr 100,-
  1965 P.51a 0/01 A 783155 DY kr 80,-
1965 SS.2 01 I, 135199* EZ erstattningsseddel kr 900,-
1965 P.51r1 01 I 147676* EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 1 500,-
  1965 SS.1.P.51a 01 A 032102 EX kr 50,-
  1965 P.51r1 1/1+ H 284368* EZ Ersatningsseddel/Replacement note kr 900,-
  1965 P.51a 1 A 259667 EU kr 25,-
  1965 P.51a 1 A 374566 EV kr 25,-
  1966 SS.3 0 C, 025280 ES kr 150,-
  1966 SS.4 0 F 433146* erstattningsseddel kr 490,-
  1966 SS.4 0 F 448263* EZ Erstattningsseddel kr 750,-
  1966 SS.3 0 C 290115 ET kr 150,-
1966 SS.4 0 F, 448221* EZ, erstatningsseddel kr 690,-
1966 SS.4 0 F, 432557*, erstatningsseddel kr 700,-
  1966 P.51a 0 C 045860 DT kr 150,-
  1966 P.51r1 0 F 407448*EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 750,-
  1966 SS.3, P.51a 0 C 269221 BZ kr 150,-
  1966 SS.4 0/01 F 424151* EZ Erstattningsseddel kr 450,-
  1966 SS.4, P.51ar1 0/01 F 422221 EZ* Erstatningsseddel/Replacement note kr 500,-
  1966 P.51ar1 0/01 F 407450* EZ Erstatningsseddel kr 500,-
  1966 P.51a 1 C 180344 DY kr 25,-
  1967 SS.6 0 B, 531357* EZ, erstattningsseddel kr 600,-
  1967 SS.5 0 F 668542 DU kr 125,-
  1967 P.51a 0 B 531061* EZ erstatningsseddel/Replacement note kr 600,-
1967 P.51r1 0 A 036300*EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 1 300,-
1967 P.51r1 0 A 012301*EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 1 300,-
1967 P.51r1 0 A119901*EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 1 300,-
  1967 P.51r1 0 B 526903*EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 800,-
  1967 SS.5, P.51a 0 B 535123 EZ * Erstatningsseddel/Replacement note kr 1 300,-
  1967 SS.6, P.51ar1 0 A 125301 EZ * Erstatningsseddel/Replacement note kr 1 300,-
  1967 SS.5, P.51a 0 F 499893 ET kr 125,-
  1967 SS.5, P.51a 0/01 A 023700 EZ * Erstatningsseddel/Replacement note kr 900,-
  1967 P.51r1 01 A 177800*EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 900,-
  1967 P.51r1 01 A026801*EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 900,-
  1967 SS.6, P.51ar1 01 B 526241 EZ * Erstatningsseddel/Replacement note kr 350,-
  1967 P.51r1 1 B 508101*EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 400,-
  1967 SS.6, P51ar1 1 B 503547* EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 150,-
  1968 SS.7 0 G 725590 EV kr 125,-
  1968 P.51a 0 G 256695AY kr 100,-
  1968 SS.7, P.51a 0 G 848612 ET kr 125,-
  1968 P.51a 0/01 G891562 CS kr 100,-
  1968 SS.7, P.51a 0/01 G 251152 DS kr 100,-
  1968 SS.7, P.51a 01 G 807172 DX kr 75,-
  1968 P.51a 1 G 672735 DX kr 25,-
  1969 SS.8 0 H 446070 AT kr 1 255,-
  1969 SS.8 0 H 446072 AT kr 125,-
  1969 SS.8 0 H 882326 EZ kr 125,-
  1969 SS.8 0/01 H 740780 CV kr 100,-
  1969 SS.8, P.51a 0/01 H 808005 EY kr 75,-
  1969 P.51a 0/01 H 874650 EV kr 75,-
  1969 SS.8 01 H 360520 EY kr 50,-
  1969 P.51a 01 H 648592 DX kr 75,-
  1969 SS.8, P.51a 1+ H 383758 CZ kr 40,-
  1969 P.51a 1 H 733659 CY kr 25,-
  1970 SS.9 0 K 672265 BZ kr 125,-
  1970 SS.9 0 K 599145 DS kr 125,-
  1970 SS.9 0 K 599806 CY kr 125,-
  1970 SS.9 0 K 599144 DS kr 90,-
  1970 SS.9 0 K 695405 CS kr 90,-
  1970 P.51b 0 K 576677 DT kr 100,-
  1970 P.51B 0/01 K 646824 EY kr 75,-
  1970 SS.9, P.51b 0/01 K 641994 EV kr 75,-
  1970 SS.9 01 K 427368 DV kr 50,-
  1970 SS.9, P.51b 01 K 701008 EX kr 50,-
  1972 SS.10 0 M 614136 BT kr 80,-
  1972 SS.10 0 L 529111 AX kr 80,-
  1972 SS.10 0 L 895219 AV kr 80,-
  1972 SS.10 0 M 645595 EV kr 80,-
  1972 SS.10 0 L 625683 BY kr 80,-
  1972 SS.10 0 L 463532 AZ kr 80,-
  1972 SS.10 0 L 714975 DY kr 80,-
  1972 SS.10 0 L 800724 AV kr 80,-
  1972 SS.10 0 L 494821 BX kr 80,-
  1972 SS.10 0 L 631461 EU kr 80,-
  1972 SS.10 0 L 760639 EX kr 80,-
  1972 SS.10 0 M 647183 ES kr 80,-
  1972 SS.10 0 M 876522 EY kr 80,-
  1972 SS.10 0 L 631462 EU kr 80,-
  1972 P.51c 0 M 566384 AV kr 80,-
1972 P.51c 0 Z 141801* AS Erstatningsseddel/Replacement note kr 3 900,-
  1972 SS.11, P.51cr2 0/01 Z 101001* AS Erstatningsseddel/Replacement note kr 3 500,-
  1972 SS.10, P.51c 0/01 L 489240 ES kr 75,-
  1972 SS.10, P.51c 0/01 M.522191 CT kr 75,-
  1972 P.51c 0/01 L 504751 CT kr 75,-
  1972 SS.10 01 L 665121 CY kr 50,-
  1972 SS.10, P.51c 01 M 589424 CT kr 50,-
  1973 P.51c 0 N 838827 CZ kr 70,-
  1973 P.51 01 O727219EY kr 25,-
  1973 SS.12, P.51c 01 O 491397 DT kr 50,-
  1974 SS.19 0 Z 098995* DY Erstattningsseddel kr 250,-
  1974 SS.13 0 R 289540 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289539 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289538 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289537 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289536 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289535 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289534 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289533 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289532 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289531 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289530 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289529 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289528 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289527 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289526 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289525 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289524 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289523 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289522 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 165913 AU kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 165914 AU kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 060115 CU kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 060112 CU kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 060120 CU kr 70,-
  1974 SS.13 0 P 727059 ET kr 70,-
  1974 SS.13 0 S 457714 CU kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 668251 DY kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 668252 DY kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 668334 DY kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 668259 DY kr 70,-
  1974 SS.13 0 P 450049 EZ kr 70,-
  1974 SS.13 0 S 212092 BS kr 70,-
  1974 SS.13 0 U 808749 BY kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289541 CS kr 70,-
  1974 P.51c 0 Z 187270* DY Erstatningsseddel/Replacement note kr 300,-
  1974 SS.13, P.51c 0 S 687964 DV kr 100,-
  1974 SS.13, P.51c 0 U 736680 AT kr 100,-
  1974 SS.14, P.51cr3 0 Z 087318 DY* Erstaningsseddel/Replacement note kr 350,-
  1974 SS.14, P.51cr3 0 Z 154006 DY* Erstatningsseddel/Replacement note kr 350,-
  1974 P.51c 0 U 197884 CS kr 100,-
  1974 SS.14, P.51er3 0 Z 190406 DY*Erstatningsseddel/Replacement note kr 250,-
  1974 SS.13 0/01 R 512186 AS kr 50,-
  1974 SS.13 0/01 R 751409 CY kr 50,-
  1974 P.51C 0/01 S209087 BY kr 50,-
  1974 P.51c 0/01 Z221462* DY erstatningsseddel/Replacement note kr 200,-
  1974 P.51c 0/01 R 842042 AX kr 50,-
  1974 P.51c 0/01 Y 156201* DY Erstatningsseddel/Replacement note kr 250,-
  1974 P.51c 0/01 Y 712201* DY Erstatningsseddel/Replacement note kr 250,-
  1974 SS.13, P.51c 0/01 R 621059 AT kr 50,-
  1974 SS.14, P.51cr3 0/01 Z 219372 DY* Erstaningsseddel/Replacement note kr 250,-
  1974 P.51d 0/01 P 669705 EY kr 50,-
  1974 P.51c 0/01 U 223680 BX kr 100,-
  1974 P.51c 0/01 P 777592 EX kr 100,-
  1974 SS.13, P.51c 0/01 S 165951 DS kr 75,-
  1974 P.51c 0/01 U602888 BT kr 100,-
  1974 P.51c 0/01 U 878361 BX kr 50,-
  1974 SS.14, P.51cr3 01 Y 015700 DY* Erstaningsseddel/Replacement note kr 300,-
  1974 SS.14, P.51cr3 01 Y 015600* Erstaningsseddel/Replacement note kr 300,-
  1974 P.51c 01 P 676452 DT kr 50,-
  1974 P.51c 1 R 751353 DY kr 25,-
  1974 P.51c 1 Y 507700* DY Erstatningsseddel/Replacement note kr 600,-
  1974 P.51c 1 Y 585800* DY Erstatningsseddel/Replacement note kr 600,-
  1974 SS.14, P.51cr3 1 Y 319200 DY* Erstaningsseddel/Replacement note kr 150,-
  1974 P.51c 1 S 888190 CS kr 25,-
  1974 P.51c 1 R 579780 CT kr 25,-
  1974 P.51c 1/1- R 281874 DX. Mangler en farge/missing 1 color kr 4 000,-
  1974 SS.13 1- R 189811 CS kr 25,-
  1974 P.51c 1- R 571675 CU kr 25,-
  1976 P.51c 0 V165573 AU kr 100,-
  1976 SS.15, P.51c 0 V 332224 DU kr 75,-
  1976 SS.15 0/01 V 732035 DS kr 50,-
  1976 SS.15, P.51c 0/01 X 472952 DU kr 50,-
  1976 SS.15, P.51c 0/01 Y 229592 CS kr 50,-
  1976 P.51c 0/01 V 054870 DV kr 100,-
  1976 SS.15, P.51c 0/01 X259387 BT kr 50,-
  1976 SS.15 01 X 021134 AT kr 25,-
  1976 SS.15, P.51c 01 Y 017678 BY kr 25,-
  1976 P.51c 01 V 005431 BT kr 30,-
  1976 SS.15, P.51c 1+ X 184884 DU kr 25,-
  1976 P.51c 1 Y 197292 DS kr 25,-
  1977 SS.16 0 C 203946 CZ kr 70,-
  1977 SS.16 0 C 135356 AT kr 70,-
  1977 SS.16 0 H 818810 CU kr 70,-
  1977 SS.16 0 H 818807 CU kr 70,-
  1977 SS.16 0 C 203945 CZ kr 70,-
  1977 SS.16 0 K 675846 AV kr 70,-
  1977 SS.16 0 H 860170 CV kr 70,-
  1977 SS.16 0 H 822699 BZ kr 70,-
  1977 SS.16 0 H 756732 DS kr 70,-
  1977 SS.16 0 G 017913 CZ kr 70,-
  1977 SS.16 0 G 086183 BZ kr 70,-
  1977 SS.16 0 C 155803 CS kr 70,-
  1977 P.51C 0 A233361 AT kr 70,-
  1977 P.51c 0 B 133490 BT kr 100,-
  1977 P.51c 0 G 015770 BX kr 100,-
  1977 P.51c 0 G015770 BY kr 100,-
  1977 P.51c 0 G015770 BZ kr 100,-
  1977 P.51d 0 G015770 CX kr 70,-
  1977 P.51d 0 G 545706 AU kr 70,-
  1977 SS.16, P.51c 0 A 066412 BY kr 75,-
  1977 SS.16 0/01 H 318809 CU kr 50,-
  1977 SS.16 0/01 H 818808 CU kr 50,-
  1977 SS.16 0/01 A 392832 AS mørk rødfarve kr 50,-
  1977 SS.16 0/01 A 659947 DX kr 30,-
  1977 SS.16, P.51c 0/01 A 606187 BY kr 50,-
  1977 SS.16, P.51c 0/01 A 887147 BY kr 50,-
  1977 P.51C 01 G178709 AZ kr 50,-
  1977 SS.16, P.51c 01 B 495240 BY kr 25,-
  1977 P.51d 01 H 624419 CY kr 25,-
  1977 P.51d 01 H 312553 DT kr 50,-
  1977 P.51d 1+ B 227533 BY kr 25,-
  1977 P.51d 1+ B 004865 DT kr 25,-
  1977 SS.16, P.51c 1+ H 780898 BS kr 40,-
  1977 P.51d 1+ A 461389 DV kr 25,-
  1977 P.51d 1+ A 804090 DS kr 25,-
  1977 P.51 1 A 279200 DT kr 25,-
  1977 P.51 1 B 008941 BY kr 25,-
  1977 P.51d 1 E 116596 BX kr 25,-
  1977 P.51d 1 C 460994 AZ kr 25,-
  1977 P.51d 1 C 617545 CZ kr 25,-
  1977 P.51d 1 A 018291 AT kr 25,-
  1977 P.51d 1 B 006243 BV kr 25,-
  1977 P.51d 1 E 554855 BU kr 25,-
  1977 P.51d 1 G 572804 DT kr 25,-
  1978 SS.16 0 c 638603 bx kr 70,-
  1978 SS.16 0 c 638604 bx kr 70,-
  1978 SS.17 0 A 800933 CX kr 70,-
  1978 SS.17 0 A 800932 CX kr 70,-
  1978 SS.17 0 A800931 CX kr 70,-
  1978 SS.17 0 A 800930 CX kr 70,-
  1978 SS.17 0 A800929 CX kr 70,-
  1978 SS.17 0 A800961 CX kr 75,-
  1978 SS.17 0 A800960 CX kr 75,-
  1978 P.51D 0 B342644 BX kr 70,-
  1978 P.51d 0 C 559357 BZ kr 30,-
  1978 P.51d 0 C 692231 kr 30,-
  1978 SS.17, P.51d 0 E 313308 DX kr 75,-
  1978 SS.17, P.51d 0 A 317122 BT kr 75,-
  1978 P.51d 0 B 386868 DZ kr 75,-
  1978 SS.17 0/01 A 800959 CX kr 50,-
  1978 P.51d 0/01 C 218666 BY kr 50,-
  1978 P.51d 0/01 C 559354 BZ kr 25,-
  1978 SS,17, P.51d 0/01 B 626906 BY kr 50,-
  1978 P.51d 0/01 C 076910 BX kr 50,-
  1978 SS.17 01 A 788789 CY kr 50,-
  1978 P.51d 01 C579840 AV kr 25,-
  1978 P.51d 01 B 123538 AS kr 25,-
  1978 P.51d 1+ F 772476 CY kr 25,-
  1978 SS.17, P.51d 1+ A 050481 BV kr 25,-
  1978 P.51d 1+ A 714867 CU kr 25,-
  1978 SS.17 1 C 590895 AT kr 25,-
  1978 SS.17 1 C 892895 DZ kr 25,-
  1978 P.51 1 E 854454 CS kr 25,-
  1978 P.51d 1 A 829141 BZ kr 25,-
  1978 P.51d 1 E 321667 BV kr 25,-
  1978 SS.17, P.51d 1 B 051484 BY kr 25,-
  1978 P.51 1- B 827354 AZ kr 25,-
  1979 SS.19 0 X 891607 CS* erstattningsseddel kr 1 200,-
1979 SS.19 0 X 892782* CS Erstattningsseddel kr 2 000,-
1979 SS.18 0 X890132* CS Erstatningsseddel kr 1 700,-
1979 SS.18 0 X892769* CS Erstatningsseddel kr 1 700,-
1979 SS.18 0 X896833* CS Erstatningsseddel kr 1 700,-
1979 SS.18 0 X 892604* CS Erstatningsseddel kr 1 700,-
1979 SS.18 0 X895543* CS Erstatningsseddel kr 1 700,-
1979 SS.18 0 X891447* CS Erstattningsseddel kr 1 700,-
1979 SS.18 0 X895330* CS Erstatningsseddel kr 1 700,-
  1979 P.51d 0 A 802886 CS kr 75,-
  1979 P.51d 0 B 215255 CU kr 75,-
  1979 SS.19, P.51dr4 0 X 896826 CS * Erstatningsseddel/Replacement note kr 2 000,-
  1979 SS.18, P.51d 0 B 630749 CY kr 75,-
  1979 P.51d 0 B 118266 AV kr 75,-
  1979 P.51d 0 B 118288 AV kr 70,-
  1979 P.51d 0 B 118289 AV kr 75,-
  1979 P.51d 0 B 118254 AV kr 75,-
  1979 P.51d 0 B 118272 AV kr 75,-
  1979 P.51d 0 B 118257 AV kr 75,-
  1979 P.51d 0 B 118259 AV kr 75,-
  1979 P.51d 0 B 118274 AV kr 75,-
  1979 P.51d 0 B 118258 AV kr 75,-
  1979 P.51d 0 B 118269 AV kr 75,-
  1979 P.51d 0 B 118268 AV kr 75,-
  1979 P.51d 0 B 118267 AV kr 75,-
  1979 P.51d 0 B 118276 AV kr 75,-
  1979 SS.18, P.51d 0 A 122660 BY kr 75,-
1979 SS.18 0/01 X897232* CS Erstatningsseddel kr 1 500,-
  1979 SS.18, P.51d 0/01 A 304609 AV kr 50,-
  1979 SS.18, P.51d 0/01 B 340751 BS kr 50,-
  1979 P.51d 0/01 B 118287 AV kr 50,-
  1979 P.51d 0/01 B 118252 AV kr 50,-
  1979 P.51d 0/01 B118253 AV kr 50,-
  1979 P.51d 0/01 B 118265 AV kr 50,-
  1979 P.51d 0/01 A741411 CY kr 50,-
  1979 P.51d 01 A 789865 bt kr 25,-
  1979 P.51d 01 A 783224 BX kr 25,-
  1979 P.51d 01 A 446454 BZ kr 25,-
  1979 SS.18 01 A 508293 CV kr 25,-
  1979 P.51d 01 A259797 BV kr 25,-
  1979 SS.18 1+ B, 682320 AS kr 25,-
  1979 SS.18 1+ B 775608 BV kr 25,-
  1979 P.51d 1+ B 667663 BZ kr 25,-
  1981 P.51d 0 A 199315 DZ kr 50,-
  1981 P.51d 0 A 293427 BX kr 50,-
  1981 P.51d 0 B 614589 AZ kr 50,-
  1981 SS.20, P.51d 0 A 792809 AX kr 75,-
  1981 SS.20, P.51d 0 A324381 Au kr 60,-
  1981 SS.20, P.51d 0/01 A 610975 BT kr 50,-
  1981 P.51d 01 B842555 DY kr 25,-
  1981 P.51d 01 A242700 AZ kr 25,-
  1981 SS.20, P.51d 01 A 075445 BT kr 25,-
  1981 P.51d 01 A 785198 CV kr 25,-
  1981 SS.20 01 B 899721 BT kr 75,-
  1981 P.51d 1+ A 166757 CY kr 25,-
  1981 SS.20 1+ A 335274 AX kr 25,-
  1981 P.51c 1+ B 442789 AX kr 30,-
  1981 P.51d 1+ A 550557 CZ kr 25,-
  1981 P.51d 1+ B 734793 CU kr 25,-
  1981 SS.20 1 A 496556 AU kr 25,-
  1981 P.51d 1 A 250052 DU kr 25,-
  1981 P.51 1 A 770696 AZ kr 25,-
  1981 P.51d 1 A 335237 DX kr 25,-
  1981 P.51d 1 B 681147 BZ kr 25,-
  1981 P.51d 1- A 797980 AV kr 25,-
  1981 P.51d 1- B 549486 BX kr 25,-
1879 SS.18 01 G, 51637 kr 25 000,-
1881 SS.21 1- D, 11553 kr 1 400,-
1883 P.8e,ss.23 1 O, 42984 kr 2 800,-
1885 p.8G, ss.25 1 P,67741 kr 2 800,-
1885 SS.25 1 V, 89589 kr 3 500,-
1887 SS.27 1+ Q,68863, små flekker kr 4 500,-
1889 SS.29 01 P, 94163 kr 6 900,-
1889 SS.30 1 Q, 98689 kr 2 600,-
1890 SS.30 1+/01 O, 76741 kr 4 800,-
1890 SS.31 1+ M, 51267 kr 4 900,-
1890 SS.31 1+ O, 76746 kr 4 500,-
1890 SS.31 1 D, 82169 kr 2 000,-
1890 SS.31 1- D, 62099 kr 800,-
1890 SS.31 1- M, 24031 kr 1 000,-
1908 SS.50 1- S. 48544 A kr 600,-
1909 SS.51 1+ L, 107752 F kr 2 800,-
1910 SS.52 1/1+ f 71294 kr 1 200,-
1914 SS.56 1 N, 02497 kr 900,-
1916 SS.58 1 H, 153350 kr 900,-
1948 SS.95 0 0000456 kr 700,-
1948 SS.95 0 0497584, originalforpakning kr 700,-
  1948 P.41a 0 0048614 kr 650,-
1965 SS.2 0 A, 273734* EZ kr 1 800,-
1965 SS.2 01 H 146451* EZ, erstatningsseddel kr 900,-
1966 SS.4 0 F, 405526*, erstatningsseddel kr 700,-
1966 SS.4 0 F, 406604*, erstatningsseddel kr 700,-
1966 SS.4 0 F, 415052*, erstatningsseddel kr 700,-
1966 SS.4 0 F, 424772*, erstatningsseddel kr 700,-
1966 SS.4 0 F, 406603*, erstatningsseddel kr 700,-
1967 SS.5 0 B, 522662* EZ, erstatningsseddel kr 590,-
1967 SS.6 0 B 516875* EZ, erstatningsseddel kr 600,-
1967 SS.5 0 B, 534579* EZ, erstatningsseddel kr 590,-
1967 SS.5 0 B, 528109* EZ, erstatningsseddel kr 590,-
1967 SS.5 0 B, 528109* EZ, erstatningsseddel kr 590,-
1967 SS.5 0 B, 531356* EZ, erstatningsseddel kr 590,-
  1967 SS.6 0 B 504871 EZ* erstatningsseddel kr 650,-
1967 SS.5 0 B, 507182* EZ, erstatningsseddel kr 590,-
1967 SS.6 0 B, 531358* EZ, erstatningsseddel kr 600,-
1967 SS.6 0 B, 508662* EZ, erstatningsseddel kr 600,-
1967 SS.6 0 B, 508667* EZ, erstatningsseddel kr 600,-
1967 SS.6 0 B, 507328* EZ, erstatningsseddel kr 600,-
1967 SS.6 0 B, 531387* EZ erstatningsseddel kr 600,-
1967 SS.5 0 B, 507063* EZ, erstatningsseddel kr 590,-
1967 SS.5 0 B, 534580* EZ, erstatningsseddel kr 590,-
  1967 SS.9 0 B, 538062* EZ, erstatningsseddel kr 590,-
  ca 1930 . 01 Riksbankseddel kr 675,-
5 Kronor
  1876 SS.15 1 D 81352 kr 7 500,-
  1877 SS.16 1+ D 98824 kr 15 000,-
  1882 SS.22 1- C,76171 kr 2 300,-
  1887 SS.27 1+ S,50562 kr 7 800,-
  1888 SS.28 1 Y,10215 kr 3 500,-
  1889 SS.30 1+ W,89895 kr 4 900,-
  1890 SS.31 0/01 D,55005 kr 15 500,-
  1890 SS.31 01 O,75870 kr 9 900,-
  1892 SS.34 1 W,62340. liten rift,påskrevet kr 7 700,-
  1897 SS.39 1/1- Nn 51627 kr 5 500,-
  1904 SS.46 1 Hh 01291 N kr 3 900,-
  1909 SS.51, P.26d 1+ S,050494 Y kr 5 900,-
  1910 SS.52, P.26e 1 P.52240 S kr 2 500,-
  1911 SS.52, P.26f 01 D,69548 H kr 9 900,-
  1911 SS.53 1 Nn,64387 R kr 2 500,-
  1913 SS.55 1 s,160537 Z kr 1 800,-
  1914 SS.56 1- U,111400. Avrevet hjørne/missing corner kr 400,-
  1915 SS.57 01 B,42048 U kr 25 000,-
  1915 SS.57 1 A,102823 kr 5 500,-
  1916 SS.58 0/01 Ff,06023 Z kr 7 500,-
  1919 SS.61 1 O,028027 kr 1 400,-
  1920 SS.62, P.33c 1 E,133637 K kr 2 000,-
  1922 SS.64 0 G.040388 C kr 6 900,-
  1923 SS.65 1 Aa,020182 kr 400,-
  1931 SS.73 0 Dd,178586 N kr 2 600,-
  1933 SS.75 0 Q, 106182 C kr 2 600,-
  1938 SS.80 0 K,065547 G kr 900,-
  1938 SS.80 01 N,319811 kr 290,-
  1939 SS.81 01 X.369048 kr 150,-
  1940 SS.82 0/01 DD,823498 C kr 250,-
  1940 SS.82 1 P,713589 kr 50,-
  1940 SS.82,p.33W 1- M,386843 S kr 25,-
  1940 . . M,386843 S kr .,-
  1941 SS.83 0 B,020840 D kr 400,-
  1941 SS.83 1+ C,294388 kr 100,-
  1942 SS.84 0 F,174888 O kr 300,-
  1942 SS.84 1+ C 898018 A kr 100,-
  1942 SS.84 1 C,863261 kr 50,-
  1942 P.33Y 1 H,423804 K kr 50,-
  1942 P.33Y 1 I,682527 R kr 50,-
  1942 SS.84, P.33y . D,000004 D meget lavt nr. kr 10 000,-
  1943 SS.85 0 S,219523 S kr 250,-
  1943 SS.85 01 O,832832 kr 125,-
  1943 SS.85 1 K 899188 U kr 100,-
  1943 SS. 85, P.33z 1 G,456239 O. uten rødfargen i midten kr 750,-
  1943 SS.85, P.33z 1- A,643590 U kr 25,-
  1943 . . A,643590 U kr .,-
  1944 SS.86 0 B,229045 G kr 250,-
  1944 SS. 86 P.33aa 0 E,193180 P kr 250,-
  1944 SS.85, P.33aa 01 H,181000 S kr 600,-
  1944 SS.86 01 E,461374 kr 125,-
  1944 SS.86, P.33aa 1+ A,678936 T kr 50,-
  1944 SS.86, P.33aa 1 C,298383 A kr 25,-
  1944 . . C,298383 A kr .,-
  1944 . . A,678936 T kr .,-
  1945 SS.87 0 C,251749 V kr 300,-
  1945 SS.87 1+ D,416623 kr 50,-
  1946 SS.88 0 F,463892 I kr 300,-
  1946 SS.88 1+ A 898123 U kr 100,-
  1946 SS.88 1+ A,591047 kr 50,-
  1947 SS.89 0 A,178554 T kr 150,-
  1947 SS.89, P.33ad 0/01 L,036000 V kr 1 000,-
  1947 SS.89 01 C,763100 E kr 100,-
  1947 SS.89 01 I.053846 kr 100,-
  1948 SS.95 0 0484500 kr 875,-
  1948 SS.90 0 A.821173 O kr 150,-
  1948 SS.95,  P.41 0 0539020. i originalt plastomslag kr 750,-
  1948 SS.90,  P.33ae 0 I,102361 O kr 150,-
  1948 SS.95 0/01 0069443 kr 200,-
  1948 SS.95 01 0026117 kr 350,-
  1948 SS.95 01 0465300 kr 350,-
  1948 SS.95 01 0471100 kr 250,-
  1948 SS,90, P.33ae 1+/01 C,653000 E kr 500,-
  1948 SS.90, P.33ae 1+ L,212000 V kr 500,-
  1948 SS.95 1+ 0530985 kr 150,-
  1948 SS.95 1+ 0001641 kr 250,-
  1948 SS.95,  P.41 1+ 0170229. Flekker kr 75,-
  1948 SS.95,  P.41 1 0476977 kr 50,-
  1949 SS.91 0 F,248139 I kr 130,-
  1949 SS.91 0/01 M,036368 kr 100,-
  1949 SS.91, p.33af 01 M,728562 G kr 50,-
  1949 SS.91, p.33af 01 M,728563 G kr 50,-
  1949 SS.91 1 M,378870 kr 50,-
  1949 . . M,728562 G kr .,-
  1949 . . M,728563 G kr .,-
  1950 SS.92 0 A,179393 S kr 450,-
  1950 SS.92 1+ C,218091 kr 60,-
  1951 SS.93 01 B,033868 kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 N,847973 Z kr 100,-
  1952 SS.94, P33ai 01 S,674000 C kr 600,-
  1952 SS.94, P.33ai 01 R, 285000 C kr 600,-
  1952 SS.94, P.33ai 1+/01 Y,370000 A kr 1 500,-
  1952 SS.94, P.33ae 1+ Y,243000 C kr 500,-
  1952 SS.94 1+ N 898792 a kr 75,-
  1952 SS.94 1+ Q 898116 W kr 75,-
  1952 SS.94 1 I 898451 R kr 50,-
  1952 SS.94 1 V,837067 kr 25,-
  1954 SS.96 0 AI 767347 TE kr 125,-
  1954 SS.96 0/01 AC 731230 VC kr 100,-
  1954 SS.96 1/1- CI 400892 ZP kr 25,-
  1955 SS.97 0 HH 079379 OL kr 125,-
  1955 SS.97 01 GI 247847 ZG kr 75,-
  1955 SS.97, P.42b 01 DG 815958 LU kr 75,-
  1955 SS.97 1 HF 189872 YL kr 25,-
  1956 SS.98 0/01 NA 324225 WT kr 100,-
  1956 SS.98, P.42c 0/01 LA 048109 LK kr 100,-
  1956 SS.98, P.42c 01 MD 083000 kr 400,-
  1956 SS.98 01 IA 560381 JA kr 50,-
  1956 SS.98, P42c 01 NF 643071 VL kr 75,-
  1956 SS.98 1+ IA 409480 JA kr 25,-
  1956 SS.98 1 LG 899264 KO kr 75,-
  1956 SS.98, P.42e 1 KH 721077 SJ kr 25,-
  1956 . . KH 721077 SJ kr .,-
  1959 SS100 0/01 OC 543598 kr 200,-
  1959 SS.101 01 OB 924254* Erstatningsseddel/Replacement note kr 2 500,-
  1959 SS100, P.42d 1 OD 691476 kr 25,-
  1959 . . OD 691476 kr .,-
  1960 SS.102 0/01 QD 374692 kr 75,-
  1960 SS102, P.42c 1 PE 762574 kr 25,-
  1960 . . PE 762574 kr .,-
  1961 SS.104 0 RC 341420 kr 100,-
  1961 SS.104 0/01 RB 346100 kr 75,-
  1961 SS.104 0/01 RF 455559 kr 75,-
  1961 SS.104, P.42f 0/01 SH 464335 kr 100,-
  1961 SS.104 01 SF 598500 kr 50,-
  1961 SS.104 01 SB 657599 kr 50,-
  1961 SS.104 1+ RI 898017 kr 50,-
  1961 SS.104 1- RI 200527 kr 25,-
  1962 SS.106 0 TG 807950 kr 250,-
  1962 SS.17, P.51d 0 TI 851257 kr 250,-
  1962 SS.106 0/01 TI 880217 kr 100,-
  1962 SS.106 0/01 UB 007252 kr 100,-
  1962 SS.106 1 TG 414572 kr 25,-
  1962 SS.107 1 TH 976645* Erstatningssessel/Replacement note kr 500,-
  1962 SS.106 1- UB 899230 kr 50,-
  1963 SS.108 0 UL 344523 kr 125,-
  1963 SS.109 0 UT 900218* E Erstatningsseddel/Replacement note kr 500,-
  1963 SS.108 0 UU 145265 kr 125,-
  1963 SS.108, P.50b 0 BN 578479 kr 125,-
  1963 SS.108, P.50b 0 BR 602613 kr 125,-
  1963 SS.108 0/01 BJ 752861 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 UF 226133 kr 100,-
  1963 SS.108 01 AT 438500 kr 50,-
  1963 SS.108 1+ AF 675100 kr 25,-
  1963 SS.108 1+ BM 750035 kr 50,-
  1963 S108, P.50b 1 UH 640690 kr 25,-
  1963 . . UH 640690 kr .,-
  1965 SS.1, P.51a 0 A 038694 BZ kr 150,-
  1965 SS.1,P.51a 0 H 275999* EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 1 800,-
  1965 SS.2 0/01 I 115725* EZErstatningsseddel/Replacement note kr 1 200,-
  1965 SS.1 0/01 A 406312 AX kr 75,-
  1965 SS.1 0/01 A 180154 CV kr 75,-
  1965 SS.2 1 H 276332* EZ erstatningsseddel/Replacement note kr 200,-
  1965 P.51a 1- A 364472 BV kr 25,-
  1966 SS.3 0/01 E 828213 BT kr 100,-
  1966 SS.4 0/01 F 414218* EZ erstatningsseddel/Replacement note kr 500,-
  1966 SS.4 0/01 F 430140* EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 500,-
  1966 SS.3 0/01 C 246421 BX kr 100,-
  1966 SS.3 01 E 899847 EY kr 100,-
  1966 SS.3 P.51a 01 E 754649 DY kr 50,-
  1966 SS.3, P.51a 01 E 547016 AY kr 75,-
  1966 SS.3 1+ E 898823 BY kr 50,-
  1966 SS.4 1 F 415685* EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 250,-
  1967 SS.6 0 B 536751* EZ erstatningsseddel/replacement note kr 1 300,-
  1967 SS.6 0 A 024600*EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 1 200,-
  1967 SS.6 0 A 107401*EZ Erstatnigsseddel/Replacement note kr 1 200,-
  1967 P.6 0/01 A 012301* EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 700,-
  1967 SS.6 0/01 B 534911* EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 750,-
  1967 SS.5, P.51a 0/01 F 787534 CV kr 100,-
  1967 SS.5, P.51a 01 F 793594 DV kr 75,-
  1967 SS.5 1- F 462882 AT kr 25,-
  1967 SS.5 1- F 619950 EY kr 25,-
  1968 SS.7 0 G 700914 AV kr 150,-
  1968 SS.7 0 G 700915 AV kr 150,-
  1968 SS.7, P.51a 0/01 G 625270 EU kr 100,-
  1968 SS.7 01 G 219916 CX kr 75,-
  1968 SS.7 01 G 707764 CT kr 100,-
  1968 SS.7 01 G 895500 EV kr 150,-
  1968 SS.7, P.51a 1- G 723563 BS kr 25,-
  1969 P.8 0 i 701066 AS kr 125,-
  1969 SS8, P.51a 0/01 I 637333 CU kr 75,-
  1970 SS.9,  P.51b 0 K 571655 EY kr 125,-
  1970 SS.9 0/01 K 899342 CS kr 100,-
  1970 SS.9, P.51a 0/01 K 583715 EX kr 75,-
  1970 SS.9,  P.51b 0/01 K 506974 AS kr 75,-
  1970 SS.9 01 K 551242 DY kr 50,-
  1970 SS.9,  P.51b 01 K 567959 DT kr 50,-
  1970 SS.9 1- K 624587 AZ kr 25,-
  1972 SS.11 0/01 Z 143201* AS Erstatningsseddel/Replacement note kr 3 500,-
  1972 SS.10,P.51c 01 L 455323 AS. Feilskjært medfølger ekstra papir på sedelen kr 7 500,-
  1972 SS.10 01 L 615790 DS kr 50,-
  1972 SS.10 01 L 674444 CX kr 50,-
  1972 SS.10 01 L 607412 AU kr 50,-
  1972 SS.10 1+/01 L674408 CX kr 50,-
  1972 P.51c 1- L 676545 AU kr 25,-
  1973 SS.12 0 N 580850 EV kr 100,-
  1973 SS.12 0/01 O 897546 CX kr 75,-
  1974 SS.14 0 Z 070045* DY erstatningssessel/Replacement note kr 350,-
  1974 SS.13 0 S 383021 DV kr 100,-
  1974 SS.14 0/01 Y 332400* DY Erstatningsseddel/Replacement note kr 400,-
  1974 SS.13, P.51c 0/01 R 326946 DS kr 75,-
  1974 SS.14 01 Y 748001* DY Erstatningsseddel/Replacement note kr 200,-
  1974 SS.13 01 S 840770 AX kr 50,-
  1974 SS.13,  P.51c 01 P 539134 AU kr 50,-
  1974 SS.14 1+ Z 012121* DY Erstatningsseddel/Replacement note kr 150,-
  1974 SS.14 1 Z 186567*DY Erstatningsseddel/Replacement note kr 100,-
  1974 SS.14 1 Y 159500* DY Erstatningsseddel/Replacement note kr 150,-
  1974 P.51c 1 R 285702 CU kr 25,-
  1974 SS.13 1- P 575190 ET kr 25,-
  1974 SS.13, P.51c 1- S 585783 BY kr 25,-
  1976 SS.15 0 Y 150560 CU kr 100,-
  1976 SS.15, P.51c 0/01 X 274148 AV kr 50,-
  1976 SS.15 1+ V 623399 AX kr 25,-
  1976 P.51c 1+ Y 144006 BY kr 50,-
  1976 SS.15 1 Y 242780 CV kr 25,-
  1976 SS.15 1 Y 395036 CV kr 25,-
  1976 P.51c 1 Y 177877 CX kr 25,-
  1976 P.51c 1 X 047510 AU kr 25,-
  1976 SS.15 1- X 270130 CV kr 25,-
  1977 SS.16 0 H 899625 BV kr 100,-
  1977 P.51c 0 C 462160 AX kr 75,-
  1977 SS.16 0/01 C 899367 AY kr 75,-
  1977 SS.16 0/01 G 899604 AS kr 125,-
  1977 SS.16 0/01 H 899530 DZ kr 75,-
  1977 SS.16 0/01 H 899624 BY kr 75,-
  1977 SS.16 0/01 A 266866 DX kr 50,-
  1977 SS.16 01 K 631605 BU kr 25,-
  1977 SS.16 01 A 269832 BV kr 25,-
  1977 SS.16, P.51c 01 H 095808 CX kr 25,-
  1977 P.51c 01 C 469603 BU kr 40,-
  1977 SS.16 1+ F 898590 CT kr 50,-
  1977 SS.16 1+ A 060424 DT kr 25,-
  1977 SS.16 1+ E 413748 AX kr 25,-
  1977 P.51c 1+ G 717547 BV kr 25,-
  1977 SS.16 1 F 898481 AZ kr 50,-
  1977 SS.16 1 A 364031 DT kr 25,-
  1977 SS.16 1 B 002888 DT kr 25,-
  1977 SS.16 1 G 555923 BZ kr 25,-
  1977 SS.16 1 G 539688 AU kr 25,-
  1977 SS.16, P.51c 1 A 213648 AU kr 25,-
  1977 SS.16, P.51c 1 K 626953 CU kr 25,-
  1977 SS.16 1- C 898015 AV kr 25,-
  1977 SS.16 1- H 712217 CU kr 25,-
  1978 SS.17 0 C 604852 DZ kr 75,-
  1978 SS.7, P.51a 0 B 756086 DT kr 75,-
  1978 SS.17 0/01 C 248957 BS kr 50,-
  1978 SS.17 0/01 C 530848 AZ kr 50,-
  1978 SS.17 P.51d 01 C 701160 AU Feiltrykk Nr og årstallstårlangt fra hverandre kr 500,-
  1978 SS.17 P.51d 01 C 105003 AU Feiltrykk Nr og årstallstårlangt fra hverandre kr 500,-
  1978 SS.17 01 A 899739 BV kr 50,-
  1978 SS.17 01 A 820613 DZ kr 50,-
  1978 SS.17, P.51d 01 F 897390 BV kr 25,-
  1978 P.51c 01 B 427302 DY kr 40,-
  1978 SS.17 1+ A 898074 BV kr 50,-
  1978 SS.17 1 A 499994 CZ kr 100,-
  1978 SS.17 1 E 569255 CV kr 25,-
  1978 SS.17 1 B 268667 AT kr 25,-
  1978 SS.17, P.51d 1 C 094502 BZ kr 25,-
  1978 SS.17 1- A 461283 CY kr 25,-
  1978 SS.17 1- F 770024 BZ kr 25,-
  1979 SS.18, P.51d 0 A630401 AY - A 630500 AY 100 stk etter nr kr 10 000,-
  1979 SS.18, P.51d 0 A630301 AY - A 630400 AY 100 stk etter nr kr 10 000,-
  1979 SS.18 0 A 566660 AS kr 200,-
  1979 SS.19 0 X 896972* CS Erstatningsseddel/Replacement note kr 2 000,-
  1979 SS.19 0 X 890301* CS Erstatningsseddel/Repalcement note kr 2 000,-
  1979 SS.18 0 B 215257 CU kr 100,-
  1979 SS.18 0/01 A 478200 BS kr 125,-
  1979 SS.18 0/01 A 142181 AS kr 75,-
  1979 SS.18, P.51d 01 A 489608 AS. Feiltrykk. Nr og årstall står helt sammen kr 1 100,-
  1979 SS.18 01 B 689705 CV kr 50,-
  1979 SS.18, P.51d 1+ A 489672 AX. Feiltrykk. Nr og årstall står helt sammen kr 900,-
  1979 SS.18 1+ B 898471 BZ kr 50,-
  1979 SS.18 1 B 244115 AT kr 25,-
  1979 SS.18 1 A 677621 CS kr 25,-
  1979 SS.18 1 B 148510 BT kr 25,-
  1979 SS.18 1 B 170362 AZ kr 25,-
  1979 SS.18 1 A 242626 AT kr 25,-
  1979 SS.18 1 A 287006 CS kr 25,-
  1979 SS.18 1 B 257310 BY kr 25,-
  1979 SS.18 1 A 335045 BT kr 25,-
  1981 SS.20 0 A 314619 AU kr 100,-
  1981 SS.20 0 B 796507 BU kr 100,-
  1981 SS.20, P.51d 01 A 164797 AV kr 50,-
  1981 SS.20 01 B 488844 AY kr 50,-
  1981 SS.20 1+ B 898278 AY kr 50,-
  1981 P.51c 1+ B 728654 DS kr 25,-
  1981 SS.20 1 A 004463 DZ kr 100,-
  1981 SS.20 1 B 519280 BS kr 25,-
  1981 SS.20 1 A 142926 CU kr 25,-
  1981 SS.20 1 B 675724 CX kr 25,-
  1981 P.51c 1 B 461648 DV kr 25,-
  1943 P.33z 1 kulepenn H 203963 kr 25,-
  1947 P.33ad 1 H 756940 kr 25,-
  1948 P.41a 0/01 0211337 kr 200,-
  1948 P.33ae 1 K 809994 kr 25,-
  1949 P.33af 1/1- D 348009 kr 25,-
  1954 P.42a 1- BH 442135 kr 25,-
  1955 P.42b 1- GA 143440 kr 25,-
  1960 P.42e 1 PE 033660 kr 25,-
  1962 P.50a 1 TH 015686 kr 25,-
  1963 P.50b 1 UR 198177 kr 25,-
  1968 P.51a 1+/01 DS G176391 kr 25,-
10 Kroner
1874 P.3 1/1- E,074792, rifter kr 4 500,-
1875 SS.11 1 D 089946 kr 7 500,-
1875 P.3b 1 D 093249 kr 6 500,-
  1875 SS.111 1- C 064761 Rifter/Tears kr 3 900,-
1876 P.3c 1 A 035887 kr 7 900,-
1877 SS.113 1 A, 033737 kr 7 500,-
1877 P.3d 1- A 041292, rifter kr 3 500,-
  1878 SS.114, P3e 1/1- B,042187 kr 6 900,-
  1882 SS.118, P.9c god 1+ F,21782 kr 45 000,-
1887 P.9h 1 A,91746 kr 17 000,-
1892 P.15 1 C,29312 kr 8 900,-
1901 SS.137 1/1- T, 92454 T kr 2 500,-
1903 P.20 1- Oo,89944 P kr 1 200,-
1904 SS.140 1 Gg 12782 kr 2 800,-
1904 P.20g 1 GG,65325 Q kr 2 500,-
  1904 SS.140, P.20g 1/1- HH77650 V kr 2 400,-
1905 SS.141 1 Ff,85216 A kr 2 100,-
1906 SS.142 1+/01 I, 01422 N kr 9 500,-
1906 SS.142 1/1- Xx, 88720 Y kr 1 600,-
1906 SS.142 1- AA, 12455 F kr 1 200,-
1907 P.27 1+/01 Cc,08731 Q kr 3 900,-
1907 . 1+ Cc, 95825 R kr 3 200,-
1907 SS.143 1/1+ FF,33588 U kr 3 500,-
1907 P.27 1- II,78201 R kr 1 200,-
1909 SS.145 1+ EE,26596 U kr 3 700,-
1909 SS.145 1 B, 166276 T kr 1 500,-
1909 SS.145 1 Gg, 38965 A kr 1 500,-
1909 SS.145 1 Kk, 07857 0 kr 1 500,-
1909 P.27 1 XX,99327 F kr 1 500,-
1910 P.27 1+/01 D,76822 Å kr 4 500,-
1910 SS.146 1+ Med mer 81138 K kr 2 500,-
  1910 P.27e 1/1+ I,136431 A kr 3 500,-
  1910 . 1 Nn16933 L kr 975,-
1910 SS.146 1 F 144964 A kr 1 500,-
1910 SS.146 1 Ll,196186 P kr 1 400,-
1910 SS.146 1 M,m 150964 R kr 1 500,-
1910 P.27 1/1- Aa,81086 R,rift kr 1 000,-
  1910 P.27e 1/1- Ff,81228 M kr 800,-
  1910 . 1- X.187257 V, rifter kr 490,-
1911 P.27 1 C,82086 H kr 1 600,-
1911 P.27 1- S,40638 O kr 800,-
1913 P.27h 1/1+ Aa,129771 Z kr 1 600,-
1913 SS.149 1 Aa 168983 A kr 1 200,-
  1913 SS.149 1 Gg, 35754 L kr 1 800,-
  1913 SS.150 1 R 124916 B kr 1 200,-
  1913 SS.149 1 T, 113654 Q kr 1 200,-
  1913 SS.149 1 S,133501 E, flekker kr 750,-
1913 SS.149 1 Ff,192148 L kr 1 200,-
1913 SS.149 1 Gg,172901 T kr 1 200,-
1913 SS.149 1 Gg,172901 T kr 1 200,-
1913 SS.149 1 Bb,93181 F kr 1 200,-
1913 P.27h 1 O,152854 B kr 1 200,-
  1913 SS.149 1- X,111308 A kr 600,-
1914 SS.150 1+/01 P,160260 U kr 3 900,-
  1914 SS.150 1 Ee,177830 Å kr 900,-
  1914 P.27i 1 F,159500 I kr 1 800,-
  1914 P.27i 1 Bb,90268 E kr 900,-
  1914 SS.150 1- S,150784 R kr 400,-
1914 P.27 1- D,190411 V kr 400,-
1915 SS.151 01 Gg, 35802 L kr 4 900,-
1915 SS.151 1 A, 84259 E kr 900,-
1915 SS.151 1 D,195581 I kr 900,-
1915 ss.151 1 H113210 h kr 900,-
  1915 SS.151 1 M,58705 S kr 900,-
  1915 SS.151 1 Gg,69712 O kr 900,-
  1915 SS.151 1 R,115470 K kr 900,-
  1915 P.27j 1 Aa,38940 K kr 900,-
1915 SS.151 1/1- Ll, 21988 B kr 700,-
1915 SS.151 1- Zz, 140436 Q kr 550,-
  1915 SS.151 1- Ii 117885 O kr 400,-
  1915 SS.151 1- Gg,138650 S kr 400,-
1916 SS.152 1+ Nn, 159218 Y kr 1 600,-
1916 SS.152 1+ Ll,103882 P kr 1 500,-
  1916 SS.152 1 A,136375 C kr 800,-
  1916 SS.152 1 Bb,182870 N kr 800,-
  1916 SS.152 1 Bb,169273 S kr 700,-
  1916 P.27k 1 H,149780 I kr 800,-
  1916 P.27k 1 O,168567 C kr 900,-
  1916 P.27k 1 Dd,166550 Y kr 800,-
1916 P.27 1/1- S,145831 F kr 700,-
  1916 SS.152, P.27k 1- C 93771 R kr 400,-
1917 P.27 01 A,75195 H kr 3 500,-
  1917 P.27j 01 U,94944 Y kr 3 500,-
1917 P.27 1/1+ Xx,91938 P kr 1 100,-
1917 SS.153 1 Nn, 149414 L kr 650,-
1917 SS.153 1 OO, 139446 X kr 650,-
1917 SS.153 1 Oo, 11557 N kr 650,-
1917 SS.153 1 V 157771 I kr 650,-
1917 SS.153 1 GG,60038 A kr 650,-
  1917 SS.153 1 Qq,75929 C kr 650,-
  1917 P.27L 1 FF,125923W kr 650,-
1917 SS.153 1/1- E, 198621 I kr 450,-
1917 SS.153 1/1- NN 169138 S kr 450,-
1917 SS.153 1/1- Bb,172114 C kr 450,-
  1917 SS.153 1/1- Bb,16759 P kr 450,-
1917 SS.153 1- LL, 106130 B kr 250,-
1917 SS.153 1- MM, 63512 G kr 250,-
1917 SS.153 1- Ss 778551 Q kr 250,-
  1917 P.27l 1- Pp 59121 W kr 300,-
1918 SS.154 1 K,129946 O kr 1 200,-
  1918 P.34a 1/1- K,099878 M kr 900,-
1919 SS.155 1+ Kk,025580 Z kr 1 600,-
1919 SS.155 1 Y,088420 E kr 850,-
  1919 SS.155, P.34b 1- Kk 192240 G. Avrevet hjørne/missing corner kr 350,-
1920 SS.156 1+ Bb,005300 O, rift kr 4 500,-
1920 P.34c 1+ S,021382 Y kr 1 700,-
1920 ss,156 1 Hh,079210 F kr 1 200,-
  1922 P.34e 01 Hh,167155 X kr 2 400,-
  1922 SS.158 1 Ll,194350 U kr 600,-
  1922 P.34e 1 Yy,045400 O kr 1 100,-
  1923 SS.159 1 G,191252 G kr 600,-
  1923 P.34f 1 D,084452 B kr 600,-
  1923 SS.159 1- R, 043902 M kr 300,-
1924 SS.160 1 CC,048885 K kr 450,-
  1924 SS.160 1 Qq,146009 Y kr 450,-
  1924 P.34g 1/1- H,153388 M kr 375,-
1925 ss.161 01 bB,063432 i kr 1 900,-
  1925 P.34h 1+ A,196547 A kr 800,-
1925 SS.161 1 Xx, 018765 M kr 390,-
  1925 P.34h 1 G,151213 Y kr 390,-
1926 SS.162 0/01 H,087919 H kr 2 500,-
1926 SS.162 01 F 197070 V kr 1 700,-
1926 SS.162 1 Ii 080517 L kr 400,-
1927 P.34 01 Rr,189325 D kr 1 500,-
1927 SS.163 01 Pp,125273 L kr 1 500,-
1927 P.34 1 Uu,005148 U kr 400,-
1927 SS.163 1- I, 060086 kr 200,-
  1928 P.34k 1 Zz,150496 E kr 300,-
  1928 SS.164, P.34k 1/1- Z 103523 T kr 200,-
  1929 SS.165 01 Ll,094277 G kr 800,-
1929 SS.165 1 Bb, 029455 K kr 300,-
  1929 SS.165 1 GG,009819 O kr 300,-
  1930 P.34m 1+/01 Pp,071899 B kr 300,-
  1930 SS.166 1+ Bb,020878K kr 300,-
  1931 SS.167 1 X,079689 T kr 200,-
  1931 P.34n 1 Ww,126500 F kr 350,-
  1931 SS.167, P.34n 1/1- Mm 161341 S kr 150,-
  1932 SS.168, P.34o 0/01 Yy,130014 X kr 1 100,-
  1932 SS.168 01 Aa,038466 E kr 450,-
1932 P.34 1 Vv,058778 Y kr 200,-
  1932 P.34o 1 WW,076693 S kr 200,-
1933 P.34 0/01 Rr,098243 S kr 750,-
  1933 P.34p 01 CC,131311 X kr 400,-
  1933 SS.169 01 Rr 149477 kr 500,-
  1933 SS.169 1/1- Nn,115663 N kr 100,-
  1933 SS,169 1/1- N,150359 F kr 150,-
1934 SS.170 01 MN,030012 kr 425,-
  1934 SS.170 01 Mm165075 G kr 450,-
  1934 SS,170 1 Kk,082590 P kr 200,-
  1934 SS.170, P.34q 1 FF 005845 H kr 200,-