Utlandet


Japan
500 Yen  
  1997 Y,114 Proof Nagano Snowborder kr 275,-
5000 Yen  
  1997 Y.115 Proof 15 gram 925/1000 silver Nagono Hockey player kr 900,-