Danmark, etter 1874


20 Kroner
  1990 . 0 . kr 50,-
  1990 . 0/01 . kr 50,-
  1992 KM.875 0 . kr 60,-
  1992 KM.875 0/01 . kr 50,-
  1992 KM.875 01 . kr 40,-
  1995 S.22 0 . kr 60,-
  1995 KM.879 0 Dansk mønt 995-1995 kr 100,-
  1995 S.24 0 . kr 60,-
  1995 S.22 0 . kr 60,-
  1995 KM.881 0 Wedding of Prince Joachim kr 100,-
  1995 KM.879 0 . kr 60,-
  1995 KM.881 0 . kr 60,-
  1995 S.22 0 . kr 60,-
  1995 KM.879 0 Dansk Mønt 995-1995 kr 100,-
  1995 KM.881 0 . kr 50,-
  1995 KM.879 0 Jubileum kr 50,-
  1995 Sieg.24 0 . kr 75,-
  1995 S24 0 . kr 75,-
  1995 S.22 0/01 . kr 40,-
  1995 KM.879 0/01 . kr 50,-
  1995 KM.881 0/01 . kr 50,-
  1995 KM.879 0/01 . kr 50,-
  1995 S.24 0/01 . kr 40,-
  1995 S.22 0/01 . kr 40,-
  1995 KM.879 01 . kr 40,-
  1995 KM.881 01 . kr 40,-
  1995 KM.881 1+ . kr 30,-
  1996 . 01 . kr 40,-
  1997 KM.883 0 . kr 50,-
  1997 KM.883 0/01 . kr 40,-
  1997 KM.883 0/01 . kr 40,-
  1997 KM.883 01 . kr 30,-
  2000 KM.885 0 . kr 40,-
  2000 KM.885 0/01 . kr 35,-
  2000 KM.885 01 . kr 30,-
  2001 . 0 . kr 60,-