Danmark, etter 1874


100 Øre
  1949-1973 . 1+ Fengselsvesenets mynt kr 150,-